DATZ205 Theatrical Documentary Photography

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:30–16:00 720
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zvládnutí práce s fotoaparátem ve ztížených světelných podmínkách divadelního představení. vědomosti: technologické zvládnutí aparátu dovednosti: ovládání přístroje v zátěžové situaci, koncentrace na výkon a profesionální výstup způsobilosti: samostatné působení na divadelní scéně v roli hlavního fotografa
Syllabus (in Czech)
 • základy kompozice
  základy práce se světlem
  obsluha digitální fotoaparátu
  zpracování a úprava v obrazovém editoru
  tisk konečného produktu
  následné zpracování materiálu audiovizuální formou - fotofilmem

  Předmět je inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů JAMU" o o prezentaci studentských prací formou výstavu studentských fotografií v Divadle na Orlí.
Literature
 • Vilém Flusser: Za filosofii fotografie, nakladatelství Hynek, 1994. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury
Zápočet na základě písemné práce/referátu

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury
Zápočet na základě písemné práce/referátu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ205