DAALX68 French

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/4/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Glombíčková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jana Glombíčková
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
DAALX68/ATD_RTDS: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Wed 8:30–10:00 107, Mon 12. 2. to Tue 30. 4. Fri 12:00–13:30 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAALX68/CR_DD: Mon 12. 2. to Fri 17. 5. Wed 8:30–10:00 107, Fri 8:30–10:00 107, J. Glombíčková
Prerequisites (in Czech)
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Syllabus (in Czech)
 • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
 • Překlad úryvků z divadelních her nebo filmů
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
 • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
 • Recenze, články
Literature
 • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
 • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin, 2015. ISBN 978-2-200-26309-6. info
 • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert, 2009. ISBN 978-2-84902-652-6. info
 • REY, A and S CHANTREAU. Dictionnaire des expressions et locutions. Le Robert, 1997. ISBN 2-85036-479-7. info
 • JOURNOT, M.-T. Le vocabulaire du cinéma. Armand Colin,, 2019. ISBN 978-2-200-62540-5. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou seminářů 2 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je ústní prezentace studenta na téma divadelní hry nebo filmu a úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DAALX68