DATZ311 Rozhlasové praktikum

Theatre Faculty
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tereza Reková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12:00–12:45 722, Tue 12:45–13:30 722
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student získá základní dovednosti v oblasti zvukového záznamu a střihu. Seznámí se s prostředky a možnostmi, které zvuk jako médium přináší. Naučí se pracovat se zvukovými prostředky jednotlivých žánrů rozhlasové i audiovizuální tvorby, i přednosti jednotlivých žánrů kombinovat do multižánrového díla. Tyto poznatky potom využije pro tvorbu svých cvičení i plnění úkolů v dalších předmětech.
Learning outcomes (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen:
- plně a samostatně ovládat přenosné zvukové nahrávací zařízení
- natočit materiál v profesionální vysílací kvalitě
- vést rozhovor a dovést respondenta ke koncentrované výpovědi
- ovládat zvukový střihový program
- sestříhat nahrávku mluveného slova tak, aby výpověď byla co nejhutnější a nejvýstižnější a aby střihové zásahy byly neslyšitelné
- zhodnotit zvukovou kvalitu nahrávky a případné nežádoucí ruchy nebo pazvuky vystřihnout
Syllabus (in Czech)
 • Základy práce s mikrofonem
 • Základy práce s různými typy záznamových zařízení
 • Přenos dat
 • Základy střihu

  Cvičení:
 • 1. anketa
 • 2. zvukový obraz - nonverbální popis určitého prostředí nebo události pouze pomocí zvuku
 • 3. dokumentární zvuková reportáž - kombinace dokumentárních zvukových záběrů a mluveného komentáře
 • 4. střih a manipulace uvnitř výpovědi - práce s materiálem ve střihovém programu, editace a tvarování výpovědi, vystřihování slov a hlásek, odstraňování hluku, ruchu a čištění nahrávky od nedokonalostí
 • 5. střih mezi časovými a prostorovými rovinami v rozhovoru - kombinace dvou různých výpovědí, odehrávajících se v jiném časovém i prostorovém úseku do tematicky ucelené monotematické výpovědi
Literature
 • Bouček, Zdeněk, Rottenberg, Ivo: ABC lovce zvuku. Praha 1974. info
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • Maršík, Josef: Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha, SRT 1999. info
 • Otčenášek, Z: O subjektivním hodnocení zvuku, Akademie múzických umění, Praha, 2007. info
 • Manuály práce se střihovými programy a se záznamovými zařízeními
Teaching methods (in Czech)
cvičení,metody vytváření dovedností, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě aktivní účasti ve výuce a odevzdání dohodnutých zadání
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2020/DATZ311