DAAZX18 Typology of film and adaptation

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
2/2/2. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 18:00–19:30 104, Thu 19:45–21:15 104
Prerequisites
basic knowledge about cinematography and literature
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s výjimečnými osobnostmi a díly evropské a světové kinematografie, s důrazem na autorský vývoj a příklady osobitých adaptací původních literárních děl. Jde o hloubkouvou komplexní sondu do tvorby vybraného režiséra (např. F. Truffaut, J.L. Godard, F. Fellini, L. Visconti, M. Antonioni, A. Wajda, I. Bergman, W. Allen, K. Kieslowski) umožňující důkladné pochopení krystalizace tvůrčích metod v kontextu společenských proměn. Každý cyklus je skrze danou osobnost zaměřen na vybranou evropskou nebo světovou kinematografii.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen definovat vývoj tvůrčích a adaptačních postupů významných filmových tvůrců, v kontextu evropské a světové kinematografie. Dovede analyzovat filmové dílo ve vztahu ke kulturním a společenským okolnostem jeho vzniku. Dokáže popsat scenáristické, dramaturgické, režijní postupy, stejně jako další složky díla jako je kamera, střih, hudba, scénografie tak, aby je sám dokázal adekvátně aplikovat ve své vlastní tvorbě.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod - okonosti vzniku filmového díla,souvislosti s literární předlohou. Projekce vybraného díla evropské ev. světové kinematografie. Diskuze s důrazem na dramaturgii díla a scenáristickou metodu. Analýza režijních, kamerových, střihových metod. Reflexe analyzovaných metod ve vztahu k potenciálnímu uplatnění ve vlastní tvorbě.
Literature
 • Angelo Solmi: Federico Fellini. info
 • Cieslar, Jiří: Concettino ohlédnutí. Praha 1996. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Epstein, Jean: Poetika obrazů. Herrmann & synové, Praha 1997. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
 • James Monaco. Nová vlna. Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2001. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Jerzy Plažewski: Filmová řeč. info
 • Jesse KALIN: Ingmar Bergman a jeho filmy. Casablanca.2007. info
 • Přádná, Škapová, Cieslar: Démanty všednosti. Pražská scéna 2002. info
 • Bordwell, D., Thompson, K. : Umění filmu, AMU 2011, ISBN:978-80-7331-217-6
 • Wajda, A.: Moje filmy,Votobia, Olomouc 1996
 • Stoková, D.: Kieslowski o Kieslowském, Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2251-6
 • Haltof, M.:Krzysztof Kieslowski a jeho filmy, Casablanca 2008, ISBN: ISBN: 978-80-903756-7-3
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, diskuzní metody, dramaturgická analýza
Assessment methods (in Czech)
zápočet je udělen na základě účasti na projekcích a diskuzích a na základě písemné analýzy jednoho z vybraných filmových děl
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DAAZX18