DRTLX24 Chapters on History of Film II

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
MgA. Bc. Petr Kobzev (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavel Aujezdský
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:45 104
Prerequisites (in Czech)
Přednáška poskytne základní orientaci ve vývoji světové kinematografie. Předpokládá úspěšné absolvování předcházející části kurzu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s poválečnými tendencemi sovětského, amerického a britského filmu. V sovětském filmu periody uvolňování a utužování, změny témat a proměny stylu. Ruský film: nový život vs nostalgie. Kritika nového režimu; Americký film: změny ve společnosti i produkčním systému, hledání nových cest, žánrový film, cesta k současnosti. Britský film: mladí rozhněvaní muži a free cinema; popkulturní film, sociální kritika.
Learning outcomes
Student bude po absolvování kurzu umět: - charakterizovat proměny filmového průmyslu USA po druhé sv. válce, – popsat podstatné stylové a narativní proměny Nového Hollywoodu, – popsat strategie nízkorozpočtových snímků a blockbusterů Velké trojky, – popsat vývoj od 80.let do současnosti, nezávislý film; - charakterizovat sovětskou kinematografii stalinské éry, – popsat společenské poměry v SSSR a jejich vliv na kinematografii, – charakterizovat filmy Tarkovského, Končalovského, Paradžanova, Michalkova, - charakterizovat tendence ruského filmu, - charakterizovat tvůrce a filmy free cinema, - popkulturní filmy a tvůrce, - charakterizovat sociálně kritické britské filmy, - britské filmy poválečné a současné;
Syllabus (in Czech)
 • USA: poválečná situace - W.Wyler - Nejlepší léta našeho života, McCarthysmus, konec studiového systému - Lawrence z Arábie, Kleopatra, Doktor Živago. Broadwayské muzikály - West Side Story, Hello, Dolly, blockustery vs quickies, nový Hollywood, Bonnie a Clyde, konec: Čelisti, Star Wars, žánrový film, nezávislý film - Sundance Institut a Film Festival. Britský poválečný film. Hnutí free cinema a britská společnost 60. let; popkulturní a sociálně-kritický film 70.-90. let; Karel Reisz, Tony Richardson, Richard Lester, Lindsay Anderson, Peter Greenaway, Stanley Kubrick, Terry Gilliam aj.Poválečný socialistický realismus v SSSR - Stalinův kult: Přísaha, Pád Berlína. Počátek studené války: Setkání na Labi; Změny po nástupu Chruščova: Bondarčuk - Osud člověka, Tarkovskij - Ivanovo dětství, Andrej Rublev, Zrcadlo aj., Končalovskij - Příběh Asji Klačinové..., Romance o zamilovaných aj., S.Paradžanov - Stíny zapomenutých předků, Barva granátového jablka, T.Abuladze - Pokání, N.Michalkov - Unaveni sluncem, Dvanáct; Ruský film - S.Govoruchin - Vorošilovský ostřelovač, A.Rogožkin - Svéráz národního lovu, V.Storoževa-Putování s domácími zvířaty, A.Zvjagincev - Leviatan aj.
Literature
  required literature
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  recommended literature
 • Barry Langford : Film Genre: Hollywood and Beyond. info
 • J. Monaco: Jak číst film, Albatros, Praha 2004. info
 • Aristarco G. Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha, 1968.
  not specified
 • KING, Geoff. American Independent Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s filmovými ukázkami. Dramaturgická analýza, diskusní metody.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DRTLX24