DATL210 Camera practicum

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/24/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktické ověřování, rozvíjení a aplikování teoretických znalostí a praktických dovedností odbornosti zahrnující práci s kamerou v audiovizi a multimediální umělecké tvorbě. Odbornost čerpá především ze zákonitostí filmového jazyka aplikovaných novými audiovizuálními postupy a formami. Odborné znalosti: Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Dovednosti: Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Syllabus (in Czech)
  • Student se seznámí, ověří si práci se základními výrazovými prostředky audiovize, perspektivou a kresbou s využitím optických vlastností různých objektivů, filmovým prostorem a pohybem kamery, filmovým pohybem a časem, kompozicí záběru a skladebnými principy, světlem a svícením záběru, obsahem záběru a dějovou koncepcí. Specifika snímání v různých televizních formátech divadelní dokumentaristiky. Specifika práce s broadcast kamerovými systémy užívanými v masmédiích a audiovizi.
Literature
    required literature
  • Ludvík Baran, Ilja Bojanovský: Úvod do filmového obrazu. info
  • Manuály k technologickým řetězcům
Teaching methods (in Czech)
cvičení, dílna, projekt
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, praxe 6x4 hod.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2021/DATL210