DATZ110 Basics of Acting

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/4. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Jebavá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 12:00–13:30 3
Prerequisites (in Czech)
Bez vstupních požadavků.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci herecké propedeutiky se studenti seznámí s hlavními aspekty herecké tvorby, jako je autentická jevištní přítomnost, pravdivé jednání a vztah k partnerovi. Seznámí se se základy jevištního pohybu, schopností prožívat a vyjádřit emoce a rozvíjení fantazie. Hlavním důrazem pak budou různé formy improvizace. Absolvováním předmětu získají studenti vlastní hereckou zkušenost, která výrazně zlepší představu budoucích režisérů a tvůrců audiovizuálních projektů, co lze po herci chtít a jakým způsobem s ním komunikovat a ideálně jej lépe dovést k požadované emoci. Díky neustále sebereflexi v rámci hodin se studenti naučí lépe vnímat i přesněji pojmenovávat herecké problémy jako jsou nepravdivé emoce či přehrávání, což stejně tak usnadní jejich práci v dalších projektech v průběhu studia. Přidanou hodnotou je pak větší uvolněnost a posílení komunikace a koordinace v rámci ročníku, která je nevyhnutelná při natáčení a dalších společných aktivitách.
Syllabus (in Czech)
 • 1) dialogické jednání, autentická jevištní přítomnost 2) pohybová cvičení 3) prožívání atmosfér a silných emocí 4) společně improvizovaný příběh 5) prožitek abstraktních situací, rozvíjení fantazie 6) improvizace v dvojici vycházející z extrémního pohybu 7-9) improvizace vycházející z předem dané mizanscény 10) improvizace zahrnující daný textový fragment 11) improvizace vycházející z několika daných okolností 12) zopakování probraných technik
Literature
  required literature
 • Brook, P.: Prázdný prostor. Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998. info
 • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. 1st ed. Praha: KANT, 2011, 268 pp. ISBN 978-80-7437-060-1. info
 • ČECHOV, Michail. Hercova cesta. 1990. info
  recommended literature
 • Antonin Artaud: Divadlo a jeho dvojenec. Praha : Herrmann a synové, 1994. info
 • Stanislavskij, K. S. : Moje výchova k herectví (Z deníku hereckého adepta). Praha 1946. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení
Assessment methods (in Czech)
Analýza výsledků činnosti studenta - soustavné sledování výkonů studenta. Vyžadována je docházka s minimálními absencemi a aktivní práce v hodině.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ110