DATZ207 Documentary filmmaking DIFA - Workshops

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/24. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Záboj (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Komplexní přehled audiovizuálních aktivit na DIFA JAMU, včetně schopnosti praktického záznamu.
Syllabus (in Czech)
 • Dokumentární tvorba.
  Specifika dokumentárního jazyka.
  Dokumentární žánry.
  Přehled domácí a světové dokumentaristiky.
  Projekty: Umělecká tvorba ateliérů, konference, Salon původní tvorby, Setkání- Encounter, dokumentarní tvorba
  Reportážní cvičení, další specifické žánry.
Literature
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Nakladatelství Akademie múzických uměnínv Praze,Praha 2004,ISBN 80-7331-023-6. info
 • Štoll, Martin: Jan Špáta, nakladatelstí Malá Skala,Praha 207,ISBN 978-80-86776-00-2. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu,Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze,Praha 2010,ISBN 978-80-7331-181-0. info
Teaching methods (in Czech)
* Jednorázová výuka
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 48 hod.
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 48 hod.
Assessment methods (in Czech)
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Klasifikovaný zápočet na základě uměleckého výkonu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: Dílna, praxe 12x4 hod.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ207