DATZ206 A scenic audiovisual project

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy prostorové projekce (video projekce na 3D objekt tvz video mappingu).
S důrazem na sdělení informace či krátkého příběhu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • je schopen vytvořit animaci (využívajících se v motion grafic a videomappingu) v programu Adobe After effect .
 • je schopen připojit AV technologie do řetězce umožňující projekci v 2D a 3D prostoru.
 • schopen vytvořit původní umělecké dílo a kooperovat v tech. týmu.
 • osvojené poznatky originálně užívá a rozvíjí.
  výstupem: 1x 5-7 min. video mapping ve 3D prostoru vytvořený za pomoci Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity
 • Syllabus (in Czech)
  • Základy a nastavení Adobe After Effect (AAF)
  • práce s jednoduchými objekty v AAF
  • motion grafic (titulky) v AAF
  • základní zpracování HD videa v AAF
  • efekty a pokročilá úprava video záznamu v AAF
  • příprava, úprava a export pro videomapping
  • příprava objektu pro videomapping
  • mapovaní na objekt v Resolume Arena
  Literature
  • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
  • FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. Teorie (Na konári). ISBN 978-80-904487-2-8.
  • Beginner's Guide to Projection Mapping, ISBN-13: 978-4768304693
  • Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2017 release) ISBN: 0134665325
  • Augmented Reality in Public Spaces Basic Techniques for Video Mapping ISBN-13: 978-8895315348
  Teaching methods (in Czech)
  * Pravidelná výuka
  * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
  * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
  Assessment methods (in Czech)
  test AF
  krátké AV dílo se zaměřením na video mapping na 3D objekt
  Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ206