DATL203 TV formats theatrical journalism and documentary I

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:45 720
Prerequisites (in Czech)
Elementárním předpokladem je ukončené bakalářské vzdělání na vysoké škole, nejlépe v audiovizuálním oboru. Student musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření studijního programu a umělecké schopnosti, vedoucí k autorské audiovizuální tvorbě.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• seznámit se základními žánry v oblasti publicistické a dokumentární tvorby ve světě kultury se silným důrazem na divadelní umění • pochopit historii tradičního pojetí jednotlivých žánrových kategorií mimo filmovou oblast a jejich proměnu a rozvoj v televizní a filmové oblasti • osvojit si základní pojmy z filmové teorie a estetiky dokumentu a aplikovat je při analýze přečtené literatury či shlédnutého filmu • poznat a pochopit specifika publicistiky a dokumentu o umění a přistupovat k nim jako k možnému východisku vlastní tvorby v oboru • vytvořit vlastní televizní či filmové dokumentární nebo publicistické dílo s tématem divadla či jiného umění Deskriptory: student dovede a je schopen: • orientovat se a tvořit televizní formáty divadelní publicistiky • orientovat se a tvořit divadelní či obecně kulturní dokument • orientovat se a tvořit televizní záznam či přenos divadelních představení až po oboustranné adaptace, včetně adaptací "divadlo ve filmu - film v divadle" samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, je schopen vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru • vytvořit původní, veřejně prezentovatelné publicistické či dokumentární dílo, nebo adaptaci s prvky audiovize divadla a ostatních formách performativního umění nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci • nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociální a autorskoprávní • prezentace originálního uměleckého výkonu vlastního nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru a je připraven nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
Learning outcomes (in Czech)
Studenti se seznámí se základními žánry v oblasti publicistické a dokumentární tvorby ve světě kultury se silným důrazem na divadelní umění. Horizontem práce v předmětu je historie tradičního pojetí jednotlivých žánrových kategorií mimo filmovou oblast, pokračující proměnou jejich funkce v publicistice a dokumentu až ke smyslu celkové taxonomie tvorby tohoto typu.
Syllabus (in Czech)
 • Práce je založena na bohaté projekci a analýze ukázek publicistických i dokumentárních děl a směřuje k poznávání a objevování nových výrazových možností. Plejáda zajímavých filmových vzorků (typy portrétů, typy reportáží, formy deníků, anket, fejetonů a dalších) spolu s jejich analytickým rozborem v následné diskusi napomáhá studentům nalézt svůj vlastní autorský rukopis. Zásadním předpokladem je také četba vybraného odborného textu spojená s rozborem a zejména vytvoření krátkého publicistického či dokumentárního autorského formátu z oblasti umění. 1. Počátky vývoje filmového jazyka 2. Námět 3. Záběr 4. Zvuk 5. Střihová skladba 6. Malé televizní žánry 7. Problémy televizního záznamu divadla 8. Audiovizuální dílo a vizuální kultura dneška 9. Taxonomie, formy, žánry a mody dokumentárního filmu, specifika dokumentu o umění 10. Česká dokumentaristická škola, J. Kříženecký, K. Plicka, A. Hackenschmied , J. Špáta, K. Vachek, H. Třeštíková, mladá generace a jejich filmy o umění 11. Formy a žánry televizní publicistiky a dokumentu o umění, od kulturního zpravodajství po dokumentární film, koncepce ARTE, ČT art 12. Časosběrný dokument, časosběr o umění, jeho specifika, T. Riedelsheimer, Rivers and Tides, P. Gröning, Velké ticho, atd. 13. Archivní dokument, archivní dokument o umění, jeho specifika, J. Hejna, Divadlo Svoboda, A. Kisil, Voskovec & Werich, paralelní osudy, atd. 14. Monografický dokument o osobnosti umělce a jeho specifika, J. Špáta, Mezi světlem a tmou, J. Gogola, Kateřina Šedá: Jak se dělá mýtus, sláva, atd. 15. Film a výtvarné umění
Literature
 • Bábelová: Základy teórie spravodajského filmu, Filosofická fakulta Univerzity Komenského, 1983. info
 • E. Barnouw: Documentary /A history of the non-fiction film/, New York, Oxford University Press, 1974. info
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyse (u všech různá vydání). info
 • P. Branko: Vyjadrovacie prostredky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme /Mikrodramaturgia dokumentarizmu/ - I. Nonfiction film so súbežnou väzbou obrazu a zvuku, Osvetový ústav, Bratislava, 1971. info
 • U. Eco: Skeptikové a těšitelé, Argo 2007. info
 • V. Flusser: Za filosofii fotografie, Hynek Praha 1994. info
 • J.Gogola, ml.: Smrt dokumentárnímu filmu - Ať žije film - Od díla k dění, diplomová práce, FAMU, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky:

přednáška
seminář
projekt

Metody výuky:

přednáška s diskusí
práce s textem
diskuze
práce s audiovizuálním médiem
projektová výuka
e-learning
individuální konzultace
samostudium studentů
samostudium literatury
seminář


* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka včetně samostatné práce orientované na autorskou tvorbu.
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Zápočet na základě klauzury
Zápočet na základě písemné práce/referátu

* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě docházky
Klasifikovaný zápočet na základě klauzury
Klasifikovaný zápočet na základě písemné práce/referátu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL203