DATL102 PC Graphics

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Student dokončil předmět Základy práce na PC a medii. Student dokončil předmět Grafiku na PC II /z.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu připravit studenta na zpracování vektorové grafiky a její propojení s rastrovou v komerčním softwaru (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a InDesign) a to jak v rovině odborné, teoretické, tak také praktické a autorské. V průběhu cvičení jsou posluchači seznámeni s problematikou předtiskové příprav dokumentů.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude schopen:
 • zpracovávat vektorovou grafiku na úrovni "intermediate"
 • kombinovat rastrovou a vektorovou grafiku.
 • dokáže aplikovat komplexní znalosti při zpracování vektorové grafiky.
 • zvládá aplikovat komplexní znalosti DTP
 • připraví grafický výstup (produkt) pro tisk složený z vektorové a rastrové grafiky
  Osvojené poznatky originálně užívá, rozvíjí, uplatňuje a prokazuje zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
  Absolvent je schopen samostatné CG (Computer grafics) tvorby, a je schopen řešit komplexní praktický nebo teoretický problémy tvůrčím způsobem s využitím vybraných metod a nabytých postupů.
  počet výstupů:3 (audiovize, vizualizace, zpracování tématu ENCOUTER (plakát, reklamní produkty, idea)
 • Syllabus (in Czech)
  • Nastavení Adobe aplikace
  • Užití nástrojů
  • Užití vrstev
  • Užití masek
  • Užití filtrů
  • Úprava vektorového díla
  • převod rastr - vektor
  • Export/import dokumentu
  • příprava pro tisk
  • aplikovaná tvorba dle oboru a zaměření
  Literature
   required literature
  • Formát: Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-2966-1
  • Tisk a dokončovací práce: Grafický design Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-2968-5
  • Designové myšlení: Grafický design - Gavin Ambrose, Paul Harris - Computer Press 2011 - ISBN 978-80-251-3245-6
   recommended literature
  • Adobe InDesign CC: Oficiální výukový průvodce - Kelly Kordes Anton, John Cruise - Computer Press 2017 - ISBN 978-80-251-4857-0
  • Adobe Illustrator CC - Brian Wood - Computer Press, 2017 - ISBN 978-80-251-4862-4
  • Vizuální myšlení - Umění ilustrace - Wigan Mark - Computer Press 2010 - ISBN 978-80-251-2970-8
  • Adobe Photoshop CC - Conrad Chavez a Andrew Faulkner - Computer Press, 2016 - ISBN 978-80-251-4741-2
  Teaching methods (in Czech)
  závěrečný test - 20%
  soustavné sledování výkonu studentů - 20%
  analýza výsledků činnosti studenta - 20%
  projekt, profesní výkon 10%
  docházka - 20%
  Assessment methods (in Czech)
  analýza výsledků činnosti studenta, samostatná práce, test
  Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL102