DATZ103 Technology and video production technology

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Dalibor Vlašín (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 05
Prerequisites
Praxe s PC, zkušenosti s foto a videotechnikou.
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: základy oboru
Praktikum AV technologií a televizní praxe
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course in the basics of audiovisual production introduces students to the ways and possibilities of working with image and sound. It deals with technological editing, editing ("editing"), video processing using various techniques and finalizing video for cassette, video DVD and BD (blue ray). Content distribution via streaming, IPTV and other avenues. Electronic technology minimum. Physiology of human vision, color and color spaces. Applying this knowledge to television technology. Analog and digital television systems. Audio and video technical standards. Comparison of television systems in Europe and the world. International video standards and their application in practice. Aspect ratios of television images and their conversion. Interlaced and progressive video. Acquisition of primary footage. Post-production and finalization of multimedia work. Types of compression and method of application. Codecs, their nature and method of use. Setting up data streams. Fire Wire, i.link, IEEE1394. USB-C and Thunderbolt Description of MPEG-2, MPEG4-AVC and other standards and application options. High Efficiency Video Coding (HEVC), H.265 and MPEG-H Non-linear editing.
Syllabus
 • Kurz základů audiovizuální tvorby seznamuje studenty se způsoby a možnostmi práce s obrazem a zvukem. Zabývá se technologickou montáží, editací ("střihem"), zpracováním videa pomocí různých postupů a finalizací videa pro kazetu, video DVD i BD (blue ray). Distribuce contentu pomocí streamingu, IPTV a dalšími cestami.

  Elektronické technologické minimum.
  Fyziologie lidského vidění, barvy a barevné prostory.
  Využívání těchto poznatků v televizní technologii.
  Analogové a digitální televizní systémy.
  Technické normy audio a videosignálu.
  Porovnání televizních systémů v Evropě a ve světě.
  Mezinárodní video standardy a jejich aplikace v praxi.
  Poměry stran televizního obrazu a jejich konverze.
  Prokládané a progresivní video.
  Akvizice primárních záznamů.
  Postprodukce a finalizace multimediálního díla.
  Druhy komprese a způsob použití.
  Kodeky, jejich podstata a způsob využití.
  Nastavování datových toků.
  Fire Wire, i.link, IEEE1394.
  USB-C and Thunderbolt
  Popis normy a možností aplikace MPEG-2, MPEG4-AVC a další.
  High Efficiency Video Coding (HEVC), H.265 and MPEG-H
  Nelineární střih.
Literature
  required literature
 • Avid Media Composer (tutorialy k editačnímu SW). info
  recommended literature
 • P.Kuba, V.Vít: Televizní technika BEN 2003. info
 • Murray, vanRypen: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005. info
 • Adobe Premiere Pro CS (výukový kurz) Adobe Press 2007. info
  not specified
 • D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008. info
 • Beránek: Digitální video v praxi MF Dnes 2002. info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky a písemného testu

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky a testu
Zápočet na základě klauzury/testu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ103