DATZ104 Creative Photography I

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Francán (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:15–11:45 720
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Odborné znalosti: Studenti jsou vedeni k práci ve fotografickém ateliéru, přes práci s umělým světlem k světlu přirozenému od černobílé fotografie k barevné. Na konci se opět vracejí k práci v ateliéru, tentokrát již poučeni o dosud nabyté poznatky. Dovednosti: Absolventi jsou schopni samostatně pracovat s analogovým aparátem. Zvládají proces negativní i pozitivní ve fotokomoře. Absolventi jsou schopni samostatně pracovat s digitálním fotoaparátem . Zvládají postprodukční softwarové práce v grafických programech. Jsou schopni objektivně zhodnotit fotografovanou situaci a tvůrčím způsobem na ni reagovat. Výsledný soubor fotografií umějí připravit do finální podoby pro užití v grafickém studiu i k přímému tisku. Způsobilosti: Absolventi jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem předmětu zájmu. Dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo je dokumentárním způsobem zaznamenat. Předmět je inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů JAMU" o o prezentaci studentských prací formou výstavu studentských fotografií v Divadle na Orlí.
Syllabus (in Czech)
  • Technická cvičení
  • technologická cvičení
  • Ateliérový portrét
  • sociální dokument
Literature
    recommended literature
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Teaching methods (in Czech)
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě docházky, odevzdaných prací a tvůrčího nasazení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ104