DATZ102 PC Graphics

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Student dokončil předmět Základy práce na PC a medii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu připravit studenta na zpracování rastrové grafiky v komerčním softwaru (Adobe Photoshop, ) a to jak v rovině odborné, teoretické, tak také praktické a autorské. V průběhu cvičení jsou posluchači seznámeni s problematikou předtiskové příprav rastrových dokumentů.
Student po absolvování předmětu bude schopen zpracovávat rastrové graf. práce na úrovni "intermediate".
Learning outcomes (in Czech)
SStudent po absolvování předmětu bude schopen zpracovávat rastrovou graf. práci na úrovni "intermediate".
popsat a vhodně aplikovat aditivní a subtraktivní míchání barev
určit a popsat základy psychologie barvy
určit a popsat základy vizuální hierarchie
bude schopen digitalizovat a následně upravit digitalizovaný dokument (fotografie, kresba, atd.)
chápe formáty rastrové a vektorové grafiky a jejich užití
chápe různé druhy tisku

aplikuje kvalifikované znalosti při zpracování rastrové grafiky

Připravit grafický produkt tvořen rastrovou grafikou pro běžný tisk.

Absolvent je schopen samostatné CG (Computer grafics) tvorby, a je schopen řešit praktický nebo teoretický problém tvůrčím způsobem s využitím vybraných metod a nabytých postupů.
Dovede vytvořit původní umělecké dílo (plakát, program či prezentace) tvořeno rastrovou grafikou.
Hledá originální řešení v umělecké CG tvorbě.
Vyhledává, vyhodnocuje, rozvíjí a interpretuje nové poznatky a postupy a integruje je do vlastních originálních autorských CG děl.
Syllabus (in Czech)
 • Barva - profily, míchání
 • psychologie barvy v různých kulturách
 • vizuální hierarchie – chápaní, užití, příklady
 • digitalizace – skenování, vhodné snímání fotoaparátem
 • úprava zdigitalizovaného díla
 • formáty rastrové a vektorové grafiky
 • tisk – principy tisku (průřez různými druhy tisku)
 • Nastavení Adobe aplikace
 • Užití a nastavení nástrojů
 • Užití vrstev
 • Užití masek
 • uprava fotografie
 • Užití filtrů
 • Úprava rastrového obrazu
 • Export dokumentu
Literature
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com). info
 • Gavin Ambrose, Paul Harris: Tisk a dokončovací práce, Computer Press, 2011, ISBN: 978-80-251-2968-5
 • Gavin Ambrose, Paul Harris: Formát, Computer Press, 2011, ISBN: 978-80-251-2966-1
 • Gavin Ambrose, Paul Harris: Designové myšlení, Computer Press, 2011, ISBN: 80-251-3245-6
 • Dabner David: Škola grafického designu - Principy a praxe grafiky, Slovart, 2015, ISBN: 978-80-7391-894-1
 • Gavin Ambrose, Paul Harris: Typografie,Computer Press, 2010, ISBN: 978-80-251-2967-8
 • Wigan Mark: Vizuální myšlení - Umění ilustrace, Computer Press, 2011, ISBN: 978-80-251-2970-8
Teaching methods (in Czech)
závěrečný test - 20%
soustavné sledování výkonu studentů - 20%
analýza výsledků činnosti studenta - 20%
projekt, profesní výkon 10%
docházka - 20%
Assessment methods (in Czech)
analýza výsledků činnosti studenta, samostatná práce, test
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ102