DATL103 Technology and video production technology

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Dalibor Vlašín (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 16:15–17:45 05
Prerequisites (in Czech)
Praxe s PC, zkušenosti s foto a videotechnikou.
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: základu oboru
Praktikum AV technologií a televizní praxe
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
*V jednotlivých cvičeních seznámit studující s používáním audio a videotechniky. Fyziologie lidského vidění, barvy a barevné prostory. Využívání těchto poznatků v televizní technologii. Analogové a digitální televizní systémy. Technické normy audio a videosignálu. Porovnání televizních systémů v Evropě a ve světě. Mezinárodní video standardy a jejich aplikace v praxi Poměry stran televizního obrazu a jejich konverze. Prokládané a progresivní video. Akvizice primárních záznamů. Postprodukce a finalizace multimediálního díla. Zpracování videa pomocí různých postupů a finalizace videa pro kazetu, video DVD i BD (blue ray). Distribuce contentu pomocí streamingu, IPTV a dalšími cestami. *Získané dovednosti: Podstata a formy získávání elektronických informací, vysvětlení vzniku foto-elektronického obrazu a elektronického zvuku. Způsoby úprav a manipulací s obrazem a zvukem. Využívání kompresních systémů a algoritmů. Interaktivní aplikace. Informace o kamkordérech, videopříslušenství a jejich základní údržbě. Barevné prostory pro počítačovou a televizní grafiku. Gamma korekce (křivka, koeficient). Barevná teplota, vlnová délka (jednotky a měření). Luxmetr, kolorimetr, fotometr (k čemu slouží a jak se používá). Záznamové formáty analogového a hlavně digitálního videa. Interaktivní multimediální možnosti (DVD, MHP, HbbTV ). Co je to MIDI, jak pracuje a jak se ovládá. Co je to DMX a na co se používá. Analogově - digitální převod a jeho důsledky. Využívání a nastavování převodníků. Multimediální instalace a prezentace videa. Podstata obrazového vnímání u člověka Možnosti komprimace a dosažitelná kvalita Video na vyžádání (on demand) Internetové video, streaming, kodéry a dekodéry Editace komprimovaného videa Barevné prostory jejich modely a barevné korekce Mimo kolektivní práci v atelieru se jedná o větší podporu samostatné experimentální práce ve studiu.

Syllabus (in Czech)
 • Kurz základů audiovizuální tvorby seznamuje studenty se způsoby a možnostmi práce s obrazem a zvukem. Zabývá se technologickou montáží, editací ("střihem"), zpracováním videa pomocí různých postupů a finalizací videa pro kazetu, video DVD i BD (blue ray). Distribuce contentu pomocí streamingu, IPTV a dalšími cestami.

  Elektronické technologické minimum.
  Fyziologie lidského vidění, barvy a barevné prostory.
  Využívání těchto poznatků v televizní technologii.
  Analogové a digitální televizní systémy.
  Technické normy audio a videosignálu.
  Porovnání televizních systémů v Evropě a ve světě.
  Mezinárodní video standardy a jejich aplikace v praxi.
  Poměry stran televizního obrazu a jejich konverze.
  Prokládané a progresivní video.
  Akvizice primárních záznamů.
  Postprodukce a finalizace multimediálního díla.
  Druhy komprese a způsob použití.
  Kodeky, jejich podstata a způsob využití.
  Nastavování datových toků.
  Fire Wire, i.link, IEEE1394. Popis normy a možností aplikace MPEG-2, MPEG4-AVC a další.
  Nelineární střih.
Literature
 • P.Kuba, V.Vít: Televizní technika BEN 2003. info
 • D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008. info
 • Murray, vanRypen: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005. info
 • Adobe Premiere Pro CS (výukový kurz) Adobe Press 2007. info
 • Beránek: Digitální video v praxi MF Dnes 2002. info
 • Avid Media Composer (tutorialy k editačnímu SW). info
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0

Přednáška, seminář (diskuze, vlastní tvůrčí a kritická práce a její reflexe)
Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky a písemného testu

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky a testu
Zápočet na základě klauzury/testu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL103