DRTL203 Chapters from the History of Czech film

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Pavel Aujezdský
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 12:00–13:30 104
Prerequisites (in Czech)
Základní orientace v kinematografické tvorbě.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty s vývojovými tendencemi československého filmu od jeho počátků, přes speciální situaci protektorátního filmu až ke znárodněné kinematografii a následným snahám o vymezení se vůči socialistickému realismu.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen popsat vývojové tendence v poválečném československém filmu. Dokáže na příkladu konkrétních tvůrčích osobností a jejich díla definovat charakteristické rysy tvorby daného období.
Syllabus (in Czech)
 • Počátky filmového média u nás: Kříženecký Český němý: rozběhy k náročnému filmu - kumulovaly se ke konci dvacátých let; Gustav Machatý – Kreutzerova sonáta (1926), Erotikon (1929), 1933 Extase – zvuk, vliv DWG; Jan Stanislav Kolár Svatý Václav (1929) – film, který se minul s dobou; Svatopluk Innemann, Plukovník Švec (1929) – legionářská epopej. Nástup zvuku: u nás: Tonka Šibenice, Karel Anton, 1929 Filmový experiment versus divácký film. Protektorátní film. Poválečný film: první roky zestátněné kinematografie Reflexe tedencí v evropské a americké filmové tvorbě, ideologická deformace směřování československé kinematografie.
Literature
  required literature
 • Luboš Bartošek: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). info
 • Kašpar, Lukáš: Český hraný film za protektorátu, Praha: Libri, 2007.
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
  recommended literature
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  not specified
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. 1., dopl. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha: KMa, 2008.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška s filmovými ukázkami. Analytické metody, diskuzní metody.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška postihující celou šíři probírané látky.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DRTL203