DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Jiří Vanýsek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 107
Prerequisites (in Czech)
souběžné absolvování předmětů základu oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
vědomosti: zvládnutí základů jazyka audiovizuálního díla (filmové řeči) dovednosti: používání výrazových prostředků filmové řeči v závislosti na zvoleném tématu a dramaturgickém pojetí zvládnutí základů audio zvládnutí vyprávění
Syllabus (in Czech)
  • Smyslem přednášek je ukázat souvislosti mezi zvolenou dramaturgickou koncepcí filmového či televizního vyprávění a zvolenou filmovou řečí.
  • Probrat a analyzovat různé dramaturgické filmové koncepce a různé koncepce filmové řeči ve vzájemných souvislostech. Obsahem výuky je předání základních znalostí, bez nichž nelze umělecky náročně a přitom srozumitelně vyprávět filmem. Jde o propojení oborů dramaturgie - scenáristika - režie - kamera - filmové herectví.
Literature
  • Jerzy Plažewski: Filmová řeč. info
  • Elmar Klos: Dramaturgie je když. info
  • F.Daniel M.V.Kratochvíl: Základy filmové dramaturgie. info
  • David Jan Novotný: Chcete psát scénář? info
  • Jean-Claude Carriere: Vyprávět příběh. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška s videoukázkami, diskuse
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 hod.
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2 hod.
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DATZ301