DATL206 A scenic audiovisual project

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Gruna (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Francán
Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:00–13:30 304
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Scénický audiovizuální projekt - Zimní semestr
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy krátkého audiovizuálního díla s důrazem na využití moderních audiovizuálních prostředků na divadelní scéně. (projekce, videomapping, zvuk).
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • zpracovávat audivizuální záznamy a vytvářet motion graphics v balíčku Adobe.
 • vybrat, seřadit a propojit AV technologie do řetězce umožňující využití před připravených audiovizuálních děl na divadelní scéně či jiném prostoru.
 • vytvořit původní umělecké dílo a zajistit si podpůrný tech.a umělecký tým.
 • osvojené poznatky originálně užívat a rozvíjet

 • výstupem: 1x >7 min. samostatné audiovizuální dílo reflektující znalosti Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity s využitím projekce.
 • student samostatně navrhne tech. řešení. vlastní prezentace
 • Syllabus (in Czech)
  • práce se objekty a skupinami objektů v AAF
  • motion grafic (titulky) v AAF
  • kreativní zpracování HD videa v AAF
  • využití pokročilých efektů ve video záznamu v AAF
  • příprava, úprava a export pro videomapping
  • příprava objektu pro videomapping
  • pokročilé mapovaní na objekty a 3D scénu v Resolume Arena
  Literature
  • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
  Teaching methods (in Czech)
  * Pravidelná výuka
  * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
  * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
  Assessment methods (in Czech)
  * Letní semestr
  Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu vlastním AV dílem
  Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DATL206