Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B8201 B-HUDUM Hudební umění
Název anglicky: Art of Music
bakalářský, 3 r., BcA.

Obory:
Obory:
HF 8201R019 BICINAS Hra na bicí nástroje
Název anglicky: Percussion Instruments Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R007 DIRORCH Dirigování orchestru
Název anglicky: Orchestral - Conducting
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R008 DIRSBOR Dirigování sboru
Název anglicky: Choral - Conducting
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R009 DUCHHUD Duchovní hudba
Název anglicky: Spiritual Music
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R021 FAGOT Hra na fagot
Název anglicky: Bassoon Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R022 FLETNA Hra na flétnu
Název anglicky: Flute Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R023 HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R024 HOUSLE Hra na housle
Název anglicky: Violin Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R037 HUDMAN Hudební manažerství
Název anglicky: Music Management
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R103 JAZZINT Jazzová interpretace
Název anglicky: Jazz interpretation
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 7. 2022
Směr: BICI Bicí (Percussion Instruments)
Směr: KLAVI Klavír (Piano)
Směr: KONTR Kontrabas (Bass)
Směr: KYTAR Kytara (Guitar)
Směr: SAXOF Saxofon (Saxophone)
Směr: TROMB Trombon (Trombone)
Směr: TRUBK Trubka (Trumpet)
HF 8201R025 KLARINE Hra na klarinet
Název anglicky: Clarinet Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R026 KLAVIR Hra na klavír
Název anglicky: Piano Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R070 KOMPOZ Kompozice
Název anglicky: Composition
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R027 KONTRAB Hra na kontrabas
Název anglicky: Bass Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R097 KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R028 LESROH Hra na lesní roh
Název anglicky: French Horn Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R101 MULTIM Multimediální kompozice
Název anglicky: Multimedial Composition
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 7. 2022
HF 8201R076 OPREZIE Operní režie
Název anglicky: Opera Direction
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R029 TROMBON Hra na trombon
Název anglicky: Trombone Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R030 TRUBKA Hra na trubku
Název anglicky: Trumpet Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R105 TUBA Hra na tubu
Název anglicky: Tuba Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 7. 2022
HF 8201R033 VIOLA Hra na violu
Název anglicky: Viola Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R032 VIOLONC Hra na violoncello
Název anglicky: Cello Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R090 ZPEV Zpěv
Název anglicky: Voice
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 5. 2020
HF 8201R085 VARHANY Hra na varhany
Název anglicky: Organ Playing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 30. 5. 2020
HF 8201R111 SHUDBA Historická interpretace
Název anglicky: Historical interpretation
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 7. 2020
Směr: CEMBALO Hra na cembalo a historické klávesové nástroje
Směr: FLETNA Hra na historickou příčnou flétnu (Playing the historical western concert flute)
Směr: HOUSLE Hra na historické housle (Playing the historical violin)
Směr: LOUTNA Hra na loutnu (Playing the lute)
Směr: VIOLONC Hra na historické violoncello (Playing the historical cello)
Směr: ZPEV historický zpěv – neotvírá se
HF 8201R106 KLAVPE Klavírní pedagogika
Název anglicky: Piano Pedagogy
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 7. 2022
N8201 N-HUDUM Hudební umění
Název anglicky: Art of Music
magisterský navazující, 2 r., MgA.

Obory:
Obory:
HF 8201T019 BICINAS Hra na bicí nástroje
Název anglicky: Percussion Instruments Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T007 DIRORCH Dirigování orchestru
Název anglicky: Orchestral - Conducting
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T008 DIRSBOR Dirigování sboru
Název anglicky: Choral - Conducting
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T021 FAGOT Hra na fagot
Název anglicky: Bassoon Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T022 FLETNA Hra na flétnu
Název anglicky: Flute Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T023 HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T024 HOUSLE Hra na housle
Název anglicky: Violin Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T037 HUDMAN Hudební produkce
Název anglicky: Music Production
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 7. 2022
HF 8201T025 KLARINE Hra na klarinet
Název anglicky: Clarinet Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T026 KLAVIR Hra na klavír
Název anglicky: Piano Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
Název anglicky: Piano Performance and Piano Pedagogy
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 7. 2022
HF 8201T070 KOMPOZ Kompozice
Název anglicky: Composition
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T027 KONTRAB Hra na kontrabas
Název anglicky: Bass Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T097 KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T028 LESROH Hra na lesní roh
Název anglicky: French Horn Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T076 OPREZIE Operní režie
Název anglicky: Opera Direction
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T029 TROMBON Hra na trombon
Název anglicky: Trombone Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T030 TRUBKA Hra na trubku
Název anglicky: Trumpet Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T033 VIOLA Hra na violu
Název anglicky: Viola Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T032 VIOLONC Hra na violoncello
Název anglicky: Cello Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T090 ZPEV Zpěv
Název anglicky: Voice
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T085 VARHANY Hra na varhany
Název anglicky: Organ Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 8. 2013 – 31. 3. 2022
HF 8201T101 MULTIM Multimediální kompozice
Název anglicky: Multimedial Composition
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 8. 2019
HF 8201T105 TUBA Hra na tubu
Název anglicky: Tuba Playing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 2. 2014 – 31. 8. 2019
HF 8201T111 SHUDBAN Historická interpretace
Název anglicky: Historical interpretation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 5. 2014 – 31. 7. 2020
Směr: CEMBALO Hra na cembalo a historické klávesové nástroje
Směr: FLETNA Hra na historickou příčnou flétnu (Playing the historical western concert flute)
Směr: HOUSLE Hra na historické housle (Playing the historical violin)
Směr: LOUTNA Hra na loutnu (Playing the lute)
Směr: VIOLONC Hra na historické violoncello (Playing the historical cello)
Směr: ZPEV Historický zpěv (Historical singing)
HF 8201T103 JAZZINT Jazzová interpretace
Název anglicky: Jazz interpretation
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 7. 2020
Směr: INSTR Profilace – instrumentální (Profilation - instrumental)
Směr: KOMPOZ Profilace kompozičně-aranžérská (Profilation compositionally-arranging)
Směr: PEDAG Profilace teoreticko-pedagogická (Profilation theoretical and pedagogical)
P8201 D-HUDUM Hudební umění
Název anglicky: Art of Music
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
HF 8201V099 HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Musicproduction
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 6. 4. 2011 – 1. 11. 2019
HF 8201V093 TEORINT Interpretace a teorie interpretace
Název anglicky: Interpretation and Theory of Interpretation
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 1. 2013 – 31. 3. 2021
HF 8201V094 TEORKOM Kompozice a teorie kompozice
Název anglicky: Composition and Theory of Composition
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 1. 2013 – 31. 3. 2021
HF 8201V099 HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Musicproduction
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 6. 4. 2011 – 31. 12. 2025
HF 8201V093 TEORINT Interpretace a teorie interpretace
Název anglicky: Interpretation and Theory of Interpretation
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 1. 2013 – 31. 3. 2021
HF 8201V094 TEORKOM Kompozice a teorie kompozice
Název anglicky: Composition and Theory of Composition
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 1. 2013 – 31. 3. 2021
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 3 r., -

Obory:
Obory:
HF C-KLAVIR KLAVIR Hra na klavír
Název anglicky: Piano Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-KLAVPE KLAVPE Klavírní pedagogika
Název anglicky: Piano Pedagogy
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-LESROH LESROH Hra na lesní roh
Název anglicky: French Horn Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-FLETNA FLETNA Hra na flétnu
Název anglicky: Flute Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-HOBOJ HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-HOUSLE HOUSLE Hra na housle
Název anglicky: Violin Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-ZPEV ZPEV Zpěv
Název anglicky: Voice
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
HF C-VIOLONC VIOLONC Hra na violoncello
Název anglicky: Cello Playing
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 15. 10. 2019 13:12