HF KLAKOM Hra na klavír a komorní hra
Název anglicky: Hra na klavír a komorní hra
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Klav:M Klavírní interpretace

 • klavírista - sólista
 • klavírista - komorní hráč
 • člen (vedoucí) komorního ansámblu
 • pedagog ZUŠ, konzervatoře, hudebního gymnázia či VŠ
 • korepetitor (opera, sbor, balet atp.)
 • lektor interpretačních kurzů
 • porotce interpretační soutěže
Častá je kombinace umělecké činnosti (OSVČ) s činností pedagogickou (zaměstnanec)
 


Skladba předmětů specializace je:
 • povinné předměty
 • povinně volitelné předměty
 • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
 • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
 • předmětů profilujícího základu (profilace P)
 • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352zHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353zKomorní hra 1 J. Jiraskýz 13/0/04 --
HF:HF0369zInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374zAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýz 0/13/01 --
HF:HF0375zTechnologie v klavírní praxi J. Jiraskýz 0/3/31 --
HF:HF0389zDějiny a literatura klavíru 1 J. Jiraskýz 13/0/02 --
HF:HF0395zTeorie klavírní interpretace J. Jiraskýz 26/0/02 --
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0352lHra na klavír 1 J. Jiraskýkz 13/13/015 --
HF:HF0353lKomorní hra 1 J. Jiraskýkz 13/0/04 --
HF:HF0369lInterpretační seminář 1 J. Jiraskýz 0/26/01 --
HF:HF0374lAnalýza klavírních skladeb J. Jiraskýkz 0/13/01 --
HF:HF0385lMasterclass 1 J. Jiraskýz 4/2/41 --
HF:HF0389lDějiny a literatura klavíru 1 J. Jiraskýzk 13/0/02 --
HF:HF0395lTeorie klavírní interpretace J. Jiraskýzk 2/0/02 --
26 kreditů

2 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354zHra na klavír 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0355zKomorní hra 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0370zInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0384zZáklady údržby klavíru J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0390zDějiny a literatura klavíru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0396zHistorie klavírní hry a pedagogiky J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0402zZáklady dirigování J. Jiraskýz 1/1/11 --
7 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0354lHra na klavír 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0355lKomorní hra 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0370lInterpretační seminář 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0383lSelf-management klavíristy J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0386lMasterclass 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0390lDějiny a literatura klavíru 2 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0396lHistorie klavírní hry a pedagogiky J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0400lKlavírní dílo L. Janáčka J. Jiraskýz 1/1/11 --
8 kreditů

3 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234zMetodika klavírní hry -z 0/21 --
HF:H60259zPedagogika -z 1/1/02 --
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 --
HF:HF0356zHra na klavír 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0357zKomorní hra 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0363zPedagogický seminář 1 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0371zInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0391zDějiny a literatura klavíru 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
9 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60234lMetodika klavírní hry -z 0/21 --
HF:H60259lPedagogika -z 1/1/02 --
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 --
HF:HF0356lHra na klavír 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0357lKomorní hra 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0363lPedagogický seminář 1 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0371lInterpretační seminář 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0387lMasterclass 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0391lDějiny a literatura klavíru 3 J. Jiraskýz 1/1/11 --
10 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0358zDoprovod klavírního koncertu J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0359zHra na klavír 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0360zKomorní hra 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0372zInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0403zKomorní klavírní literatura J. Jiraskýz 1/1/11 --
5 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 --
HF:HF0358lDoprovod klavírního koncertu J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0359lHra na klavír 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0360lKomorní hra 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0372lInterpretační seminář 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0388lMasterclass 4 J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0403lKomorní klavírní literatura J. Jiraskýz 1/1/11 --
8 kreditů

5 ročník

ZImní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/010 --
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 --
HF:HF0361zHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0362zKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0373zInterpretační seminář 5 J. Jiraskýz 1/1/11 --
14 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/0/010 --
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář -z 0/0/01 --
HF:HF0361lHra na klavír 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0362lKomorní hra 5 - absolventský projekt J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0376lSoutěže a koncertní praxe J. Jiraskýz 1/1/11 --
14 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 --
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 --
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 --
6 kreditů

Povinně volitelné předměty specializace - typ B

Podmínkou je uzavření 3. ročníku studia v programu. Student si v průběhu 4. a 5. ročníku studia zapíše alespoň 1 semestr výuky každého předmětu z této skupiny, tj.: Korepetice - opera, Klavírní doprovod - dechové nástroje, Klavírní doprovod - melodram, muzikál, balet, činohra, orchestrální klavír, Klavírní doprovod - smyčcové nástroje.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0351zKorepetice - opera J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0366zKlavírní doprovod - dechy J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0379zKlavír - melodram, muzikál,činohra J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0382zKlavírní doprovod - smyčce J. Jiraskýz 1/1/11 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0351lKorepetice - opera J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0366lKlavírní doprovod - zpěv - dechy J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0379lKlavír - melodram, muzikál,činohra J. Jiraskýz 1/1/11 --
HF:HF0382lKlavírní doprovod - zpěv - smyčce J. Jiraskýz 1/1/11 --
4 kredity

Povinně volitelné předměty programu - typ B

Student je povinen splnit v průběhu prvních tří let studia alespoň jeden semestr předmětu Klavírní doprovod - zpěv. Kdykoliv v průběhu pěti let studia je povinen absolvovat dvousemestrální předmět Klavírní koncert, dále si vybere alespoň jeden z dvousemestrálních předmětů Improvizace nebo Soudobá klavírní literatura.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392zSoudobá klavírní literatura J. Jiraskýz 26/0/01 --
HF:HF0393zImprovizace J. Jiraskýz 0/13/01 --
HF:HF0394zKlavírní doprovod - zpěv J. Jiraskýkz 0/13/03 --
HF:HF0401zKlavírní koncert J. Jiraskýz 0/13/01 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0392lSoudobá klavírní literatura J. Jiraskýzk 26/0/02 --
HF:HF0393lImprovizace J. Jiraskýz 0/13/02 --
HF:HF0394lKlavírní doprovod - zpěv J. Jiraskýkz 0/13/03 --
HF:HF0401lKlavírní koncert J. Jiraskýkz 0/13/02 --
9 kreditů

Volitelné