HF0402z Základy dirigování

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/13/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dirigování a operní režie – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenta klavírní interpretace do problematiky dirigování, a to so ohledem na zásadní roli klavíristy při spolupráci s ansámblem nebo s orchestrem. Výuka se věnuje následujícím okruhům:
● Teoretické i praktické seznámení se základní dirigentskou technikou a dirigentským postavením.
● Taktovací schémata a taktovací techniky (plus zdvih, závěr, fermáty, složené takty, dynamika).
● Příprava dirigenta obecně, předpoklady pro dirigování konkrétních skladeb.
● Praktické dirigování rytmických cvičení a vybraných skladeb menší technické obtížnosti.
● Reflexe vztahu interpret-posluchač-dirigent.
● Prohlubování technických cvičení, jednotlivých taktovacích schémat a vyjádření dynamických a agogických změn.
● Základní stylové znaky jednotlivých období a jejich způsob interpretace z pohledu dirigenta.
● Zkouška tělesa - rozdíly ve vedení zkoušek podle obsazení tělesa, časový management, psychologie práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
● využít základních taktovacích schémat
● pomocí gesta vyjádřit základní agogické a dynamické změny
● samostatně se připravit na nácvik a dirigování skladby – vytvořit dirigentskou koncepci, a to včetně zohlednění základních poznatků z oblasti hudební akustiky
● vést zkušební proces tělesa a pracovat v rámci promyšleného časového managementu
● dirigovat od klavíru koncertantní dílo pro klavír (tj. klavírní koncert, příp. koncertino nebo závažnější skladbu pro ansámbl a klavír)
Literatura
  • Brož, J. - Kaňák, Z..: Základy dirigování, Panton, Praha 1982.

    Jeremiáš O.: Praktické pokyny k dirigování, Panton, Praha 1959.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0402z