HF0393z Improvizace

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/13/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
MgA. Viktor Vojnovič (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:20–15:55 S15
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyučující nejdříve zmapuje aktuální znalosti studenta v oblasti improvizace, následně je rozvíjí v těchto směrech:
● využití dalších zvukových možností nástroje (struny, korpus)
● tvorba melodie na základě jednoduché harmonické struktury
● harmonizace a rytmizace kratších motivů
● tvořivé uchopení doprovodu písní a jejich variační zpracování
● použití ostinata, pentatoniky a jiných modalit
● naplnění malých hudebních forem (písňová forma, rondo)
● zvukové a výrazové ztvárnění mimohudebních asociací (např. z výtvarného umění)
Osnova
  • Literatura:
  • ● Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet. Praha 1996.
  • ● Marcolová, J.: Klavírní improvizace. Praha 1989.
  • ● Bažant, J.: Metodika klavírní improvizace, Plzeň 1997.
  • ● Hradecký, E.: Hrajeme na klavír podle akordových značek, Praha 1991.
  • ● Dibák, I.: Mebojme sa improvizácie, Bratislava 1992.
  • ● další notové, obrazové a zvukové materiály
Metody hodnocení
zápočet za docházku a průběžnou přípravu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0393z