HF0395z Teorie klavírní interpretace

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
26/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 10:10–11:40 112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti základních faktorů podmiňujících úspěšné studium klavírní hry:
● specifičnost a rozvíjení pianistovy hudební představivosti;
● souvislost představ a paměti při studiu skladby i při interpretačním výkonu;
● individuální klavírní technika;
● umění slyšet vlastní hru;
● koncentrace při cvičení a při uměleckém výkonu; biorytmus a efektivní rozvržení práce;
● problematika trémy; možnosti využití jejích kladných faktorů a potlačování záporných;
● vliv motivace na výsledky práce klavíristy v jednotlivých fázích studia skladby;
● rovnováha mezi emocionální a rozumovou složkou při studiu skladby a při jejím provedení před obecenstvem;
● soulad respektování skladatelova textu a tvořivé interpretace;
● specifičnost talentu a předpokladů pro hru na klavír, vztah talentu a kvality práce při studiu;
● etika umělce a poslání interpreta;
Osnova
 • povinná literatura
 • ● Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.
 • ● Lhevinne, J.: Basic Principles in Pianoforte Playing. New York 1972.
 • ● Kogan, G. M.: Pred bránou majstrovstva. VŠMU, Bratislava 1991.
 • ● Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. SPN, Praha 1983.
 • ● Kogan, G. M.: Práca pianistu. VŠMU, Bratislava 1990.
 • ● Šmidt-Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Ego-press, Karlovy Vary 1997.
 • doporučená literatura
 • ● Etudy o klavíru. Supraphon, Praha 1987.
 • ● Šimonková, D.: Desatero nezbytností klavíristy. SPN, Praha 1986.
 • ● Elder, D.: Pianists at Play. Kahn-Averill, Londýn 1986.
 • ● Hofmann, J.: Piano Playing. Dover Publications, New York 1976.
 • ● Medtner, N. K.: Každodenní práce pianisty. Elfa, Praha 2005.
Metody hodnocení
zápočet
Podmínkou zápočtu je referát studenta na téma dle vlastního výběru (se vztahem k náplni předmětu) a následná diskuse vedená studentem se svými kolegy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0395z