HF0391z Dějiny a literatura klavíru 3

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
13/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 13:30–15:00 207
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s ruskou klavírní tvorbou od doby romantismu až po 20. století, s českou klavírní tvorbou skladatelů pozdního romantismu a 20. století. Podstatnou složkou předmětu je vymezení specifik velkých stylových proměn a směrů v 1. polovině 20. století s poukazem na nové možnosti využití klavíru a seznámení s hlavními představiteli těchto směrů. Vybraná významná díla jsou analyzována z poslechu nahrávek nebo z notového textu přímo u klavíru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen vymezit a popsat jednotlivé tendence a směry ve vývoji hudby pozdního romantismu a 1. poloviny 20. století s jejich hlavními představiteli. Student bude schopen charakterizovat tvorbu a přínos jednotlivých autorů do vývoje hudby. Student bude schopen diskutovat o konkrétních dílech a vytvořit stručnou písemnou reflexi, v níž shrne nabyté poznatky s vlastními názory.
Osnova
 • Ruský romantismus – Mocná hrstka, Čajkovskij, Rachmaninov.
 • Hlavní proudy a směry 1. poloviny 20. století. Pařížská Šestka a impresionisté.
 • Život a tvorba V. Nováka, Suka, Martinů, Janáčka. Život a tvorba Skrjabina, Prokofjeva, Šostakoviče, Hindemitha, Bartóka.
 • doporučená literatura
 • Schnierer, M.: Svět orchestru 20. století ,2. díl , Nakladatelství M a M - v. o. s., Brno 1998.
 • Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění. Panton Praha 1973.
 • Vogel, J.: Leoš Janáček. Státní hudební vydavatelství, Praha 1963.
 • Štědroň, M.:Leoš Janáček a hudba 20. století Nauma, Masarykova univerzita Brno 1998.
 • Mihule, J.: Bohuslav Martinů. SHV 1966.
 • Jaroczinski, S.: Debussy. Opus Bratislava 1989.
 • Holzknecht, V.: Claude Debussy. SNKL 1958.
 • Jankélévitch, V.: Ravel, Opus Bratislava, 1990.
 • Novák, V.: O sobě a o jiných, Vilímek Praha 1946.
 • Jiraský, J.: Klavírní dílo L. Janáčka, JAMU 2005.
 • Štědroň, B.: L. Janáček, Supraphon Praha 1986.
 • Martinů, B.: Domov, hudba a svět, SHV Praha1966.
 • Bowers, F.: Skrjabin, A biography, Dover New York, 1996.
 • Šostakovič, D.: O době a o sobě, Supraphon Praha 1987.
 • Navrátil, M.: Béla Bartók. Život a dílo, Montanex Ostrava, 2004.
 • Prokofjev, S.: Cesta k hudbě socialistického života, Paměti, korespondence, dokumenty, Praha 1961.
 • Volek ,T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha 1982.
 • Volkov, S.: Svědectví. Paměti D. Šostakoviče, AMU Praha, 2005.
 • Schnierer, M.: Expresionismus a nová hudba. České Budějovice 1999.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0391z