HF0395l Teorie klavírní interpretace

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 10:10–11:40 112
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné absolvování předmětu Teorie klavírní interpretace v ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti základních faktorů podmiňujících úspěšné studium klavírní hry:
● tři základní etapy studia skladby, jejich charakter, průběh a důsledky porušení hlavních zásad práce v každé z nich interpretem či pedagogem;
● analýza klavírních skladeb a její formy v závislosti na vyspělosti klavíristy;
● barevnost hry, vokální a instrumentální pojetí klavírního zvuku, vypracování melodie, basové linie, harmonické a polyfonní složky, základní druhy klavírního úhozu;
● fyziologie klavírní hry, sounáležitost představ, pocitů a pohybů;
● předcházení profesionálním onemocněním;
● základní druhy klavírní techniky, postup při technickém zvládnutí skladby, prstoklad, různé druhy variant a cvičných způsobů hry;
● rozdíl mezi mechanickou a automatizovanou hrou;
● práce s časem ve skladbě, volba tempa, metrum, rozvoj rytmického cítění, charakter rytmu v jednotlivých liniích i v jejich vzájemném souznění;
● kritika a sebekritika; vyzrávání skladby na pódiu; příprava na koncertní vystoupení u nástroje i mimo nástroj;
● koncertní vystoupení; chování na pódiu, reakce na úspěch a neúspěch, hodnocení výkonu; specifičnost hodnocení žáka na zkoušce a na soutěži; osobnost, osobitost, originalita.
Osnova
 • povinná literatura
 • ● Kogan, G. M.: Pred bránou majstrovstva. VŠMU, Bratislava 1991.
 • ● Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. SPN, Praha 1983.
 • ● Kogan, G. M.: Práca pianistu. VŠMU, Bratislava 1990.
 • ● Šmidt-Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Ego-press, Karlovy Vary 1997.
 • ● Lhevinne, J.: Basic Principles in Pianoforte Playing. New York 1972.
 • doporučená literatura
 • ● Etudy o klavíru. Supraphon, Praha 1987.
 • ● Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.
 • ● Jůzlová, V.: Práce u klavíru. Supraphon, Praha 1982.
 • ● Šimonková, D.: Desatero nezbytností klavíristy. SPN, Praha 1986.
 • ● Elder, D.: Pianists at Play. Kahn-Averill, Londýn 1986.
 • ● Hofmann, J.: Piano Playing. Dover Publications, New York 1976.
 • ● Medtner, N. K.: Každodenní práce pianisty. Elfa, Praha 2005.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Podmínkou zkoušky v LS je studentův překlad rozhovoru se světovým pianistou (časopis Pianist, rozhovor dle vlastního výběru) a diskuse vedená studentem s kolegy o zde uvedených názorech, případně studentova prezentace nahrávek tohoto pianisty, opět s diskusí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0395l