HF0353l Komorní hra 1

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
13/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
MgA. Maroš Klátik, ArtD. (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
MgA. Helena Weiser (přednášející)
MgA. Pavel Zemen, DiS. (přednášející)
Garance
doc. Igor Ardašev
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné absolvování předmětu Komorní hra 1 v ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nastudování klíčových komorních děl z období barokního, klasicko-romantického nebo 20. století, případně ze soudobé hudby. Výběr repertoáru, výběr edice, příprava klavírního partu, zkoušky s partnerem či ansámblem, interpretace díla, příp. jeho nahrávka.
Za akademický rok je student povinen nastudovat nejméně jedno závažnější komorní dílo nebo několik skladeb menších v rozsahu asi 30 minut - výběr a rozložení repertoáru do semestrů je plně v kompetenci jeho pedagoga komorní hry. Před klasifikovaným zápočtem v letním semestru odevzdá student zkušební lístek s přehledem skladeb hraných v daném akademickém roce, včetně minutáží.
Osnova
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd.
  • ● Moore, G.: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966.
  • ● Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958.
  • ● Newman, W. S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0353l