H60234z Metodika klavírní hry

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
26/0/0. 2 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 11:00–12:30 112
Předpoklady
Absolvování předmětů Historie klavírní hry a pedagogiky
a Teorie klavírní interpretace
EVER ( H60234z Metodika klavírní hry ) Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů. Mateřské obory • Hra na klavír (program HF, B-HUDUM) (2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • získání uceleného přehledu o současných metodických postupech, výukových materiálech a pomůckách; praktické ukázky soudobých trendů výuky začátečníků různých věkových kategorií a posléze i dalších stupňů pokročilosti;
 • vliv volby typu elementární metodiky na vývoj žáka na vyšších stupních vyspělosti a možnosti nápravy důsledků nesprávného vyučovacího postupu a škodlivých návyků;
 • zjišťování předpokladů pro studium klavírní hry (u začátečníků a při talentové zkoušce na konzervatoř);
 • vytváření podmínek pro optimální práci žáka při přípravě do výuky na základním i středním stupni pokročilosti (rodinné prostředí, nástroj, kontakt s uměním, časový rozvrh cvičení);
 • metodický postup v jednotlivých oblastech klavírní výuky - rozvoj hudebnosti a tvořivosti, hra na nástroj, práce s hudebním textem a hra z not;
 • specifičnost klavírního vyučování dětí předškolního věku;
 • základní druhy klavírní techniky; význam technických cvičení a způsoby práce s nimi;
 • možnosti dětské ruky; řešení technických obtíží - nalézání příčin problémů;
 • pedalizace a její metodika od počáteční výuky;
 • moderní klavírní školy pro děti i dospělé, české a zahraniční;
Literatura
  povinná literatura
 • Vlasáková, A.: Klavírní pedagogika, první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Nakladatelství AMU Praha 2003
 • Notové materiály: české a zahraniční klavírní školy ve srovnání jednotlivých elementů výuky začátečníka dle témat přednášek. Jejich audiovizuální součásti předkládané na přednáškách jsou spojené s hodnocením a srovnáváním v diskusích pedagoga se studenty
 • Součástí literatury je v tomto semestru studium klavírních škol pro začátečníky včetně jejich metodických poznámek a audiovizuálních doplňků.
 • Judovina-Galperina, T. B.: U klavíru bez slz. Brno, Lynx 2000
  doporučená literatura
 • Slaná, Marcela: Kdo si hraje, ten je zdravý. Lynx Brno 2006
Výukové metody
přednáška - 2 hod. týdně
Metody hodnocení
zápočet zápočet - SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60234z