HF0387l Masterclass 3

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
4/2/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
MgA. Martin Nosek (pomocník)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět obohacuje studium o specifické znalosti a dovednosti účastí na masterclassech hostujících pedagogů (zpravidla zahraničních), renomovaných osobností oboru. Přínos je několikerý:
● poznání dalších, nezávislých názorů zahraničních odborníků
● ověření kvality vlastní interpretační koncepce
● rozvoj komunikace v cizím jazyce s využitím vysoce odborné terminologie
Literatura
  • Notové materiály s ohledem na hraný repertoár.
Metody hodnocení
zápočet
Podmínkou zápočtu je v 1. - 3. ročníku pasivní účast studenta v rozsahu 70%, další povinností jsou nejméně dvě aktivní účasti v průběhu celého studia, které jsou podmínkou udělení zápočtu ve čtvrtém ročníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0387l