HF0394z Klavírní doprovod - zpěv

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/13/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (přednášející)
MgA. Maroš Klátik, ArtD. (přednášející)
doc. MgA. Jan Král (přednášející)
doc. MgA. Marta Vašková (přednášející)
Garance
MgA. Galina Alechkevitch
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Skupina specializovaných předmětů z oblasti komorní klavírní spolupráce zahrnuje klavírní doprovod zpěvu, nástrojů strunných, dechových, hru v orchestru, melodram, operní či muzikálovou korepetici či klavírní spolupráci s činohrou a experimentálními divadelními formami.
Předmět Klavírní doprovod - zpěv figuruje jako jediný již v prvních ročnících studijního programu, neboť má v této skupině předmětů výsadní postavení. Velcí klavíristé minulosti (včetně např. Bedřicha Smetany) i současnosti se shodují v přesvědčení, že se pianisté učí výstavbě frázování především od vynikajících zpěváků. Rovněž sepětí textu a hudby je odnepaměti jedním z klíčů k porozumění hudební řeči nevokálních děl. Doprovod zpěvu tedy nejen připravuje klavíristu pro stejnojmennou budoucí praxi a může se stát zásadním faktorem studentovy budoucí inklinace ke komorní specializaci, ale rovněž významně ovlivňuje estetiku sólové klavírní hry, jeho úhozové nuance, způsob frázování a přirozené chápání hudební sémantiky. Proto je předmět přínosný i pro studenty budoucí sólové/pedagogické specializace. Předmět vedou pianisté Katedry zpěvu, specialisté s mnohaletou zkušeností právě s doprovodem zpěváků. Repertoár je vybírán s ohledem k předchozím zkušenostem studenta i v souladu s potřebami sólisty v rámci předmětu Studium repertoáru s klavírem, který je s předmětem Klavírní doprovod - zpěv úzce propojen osobou sólisty i osobou pedagoga. Klavírní student se stává de facto alternujícím doprovazečem. Hlavním výstupem jednosemestrálního předmětu je nastudování jednoho rozsáhlého či několika kratších klíčových repertoárových titulů a jejich provedení na koncertě či v rámci interpretačního semináře Katedry zpěvu.
Literatura
  • Notové materiály a nahrávky s ohledem ke zvolenému repertoáru.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
klasifikovaný zápočet udělovaný pedagogem (příp. skupinou pedagogů) za provedení nastudovaného repertoáru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0394z