HF0374l Analýza klavírních skladeb

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/13/0. 1 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné absolvování předmětu Analýza klavírních skladeb v ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Analýza klíčových titulů klavírního repertoáru zásadního instruktivního významu od elementární úrovně až po koncertní literaturu. Struktura díla z hlediska sémantického, estetického, tektonického, mikrotektonického a dalších. Hierarchie těchto hledisek a jejich význam při interpretaci a výuce skladeb různých stylových epoch. Subjektivní výklad hudebního textu. Ediční problematika a její role při studiu klavírního díla.
Osnova
 • ● Notové materiály - klavírní repertoár.
 • ● Eco, U.: Teorie sémiotiky. JAMU : Brno, 2004.
 • ● Faltus, L.: Hudební sémiotika pro skladatele. JAMU : Brno, 2000.
 • ● Faltus L.; Šťedroň, M.: Formování hudby. JAMU : Brno, 1987.
 • ● Ginsburg, L.: Estetika studia nástrojové hry. Supraphon : Praha, 1968.
 • ● Janáček, L.: Hudebně teoretické dílo 1. - 2. Supraphon : Praha 1974.
 • ● Janeček, K.: Tektonika. Supraphon : Praha, 1968.
 • ● Jiraský, J.: Klavírní dílo L. Janáčka. JAMU : Brno, 2003.
 • ● Jiránek, J.: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. AMU : Praha, 1991.
 • ● Kulka, T.: Umění a kýč. Torst : Praha, 2000.
 • ● Milštejn, J.: Chorošo temperirovannyj klavir J. S. Bacha. Klassika XXI : Moskva 2001.
 • ● Rosen, Ch.: Beethoven´s Piano Sonatas. Yale University Press : London, 2002.
 • ● Schiff, A.: On Beethoven piano sonatas. Guardian : London 2011.
 • ● Taub, R.: Playing the Beethoven Piano Sonatas. Amadeus Press : Cambridge, 2002.
 • ● Tichý, V.: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU : Praha, 1996.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
písemný test a praktická zkouška u klavíru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HF0374l