HF0384z Základy údržby klavíru

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
6/4/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl přiblížit studujícím pianistům problematiku stavby a údržby nástroje a umožnit jejich orientaci
● při diagnostice a definici závad
● ve volbě postupů při servisních úkonech
● při výběru či nákupu nového či staršího nástroje

Student by měl díky předmětu mj. ovládnout klavírnickou terminologii a základy stavby a servisu klavírů, aby dokázal překonat bariéru mezi světem pianisty (ovládá klavírní techniku, avšak bez zvláštní průpravy nedokáže popsat své požadavky slovníkem organologa) a světem klavírníka (zpravidla neovládá pokročilou letmou klavírní techniku, hraje vertikálně, neposoudí tedy všechny nuance stavu konkrétního nástroje, např. hru v dvojhmatech a oktávách, skoky, rychlé leggiero, legatissimo, relaxaci v akordické hře atd.). Při debatách pianistů s klavírníky lze dosáhnout vzájemného porozumění jedině přesahem pianistických obzorů do klavírnického světa, o což předmět usiluje
Výstupy z učení
Student též získá samostatnou praktickou dovednost některých základních servisních úkonů, tj. schopnost diagnostikovat závadu a vybrat vhodný způsob její nápravy. Zejm. se jedná o:
● odstranění cizích předmětů z útrob nástroje (zapadlé tužky atp., postup u různých značek)
● čištění nástroje
● podmínky a prostředí (vlhkost, teplota atd.)
● unavené repetiční pružiny, jejich seřízení
● opotřebované kašmírování kláves, příčiny zhoršeného kluzu klávesových hřebů a jejich leštění
● zatuhlé nebo příliš volné osy dílů mechaniky
● opotřebení kladívek, jejich broušení a intonace
● odpad kladívek a jejich typické vzdálenosti od strun
● nachdruck, jeho charakter a poloha v ponoru klávesy
● propad kobylky - příčiny a řešení
● vliv regulace na hru (repetice z půlchodu, rychlé leggiero v pianissimu, pojivost legata, hra šikmým úhozem atd.)
● váha hry, váha kladívek, celková setrvačná hmotnost
● seřízení chodu pedálů
● problematika ladění - stav ladicích kolíků a količníku, doladění chórů
● postup při výměně prasklé struny
● nouzové předkoncertní postupy pro zlepšení vlastností nástroje
Literatura
  • Prach, J: Stavba klavírů a pianin a její problematika. SPN 1987

    Williams, J.- P.: Piano. Slovart 2003

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0384z