HF0389l Dějiny a literatura klavíru 1

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
13/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:00–15:00 207
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné absolvování předmětu Dějiny a literatura klavíru 1 v ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historický vývoj klavíru. Životy a díla hlavních skladatelů pro tento nástroj. Jejich přínos do klavírní techniky a literatury. Konkrétní osnova: Život a tvorba francouzských clavecinistů, Händela, Bacha, Scarlattiho. Charakteristika klavichordu, vznik a vývoj klavíru, temperované ladění. Bachovi synové a jejich tvorba, čeští mistři a jejich podíl ve vývoji klasicismu. Život a tvorba Haydna, Mozarta a Beethovena.
Osnova
 • doporučená literatura
 • ● Keller, H.: Domenico Scarlatti – mistr klavíru, Lipsko 1957.
 • ● Schonberg, H.: Životy velkých skladatelů, BB art, 2006.
 • ● Holzknecht, V.: Bach a synové, Panton 1968.
 • ● Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973.
 • ● Johnson, P.: Mozart, Barrister Principal, Brno 2014.
 • ● Böttger, D.: W. A. Mozart, Fontána 2005.
 • ● Lockwood, L.: Hudba a život Beethoven. BB art s.r.o. 2003.
 • ● Poštolka, M.: Mladý Josef Haydn. Panton, Praha 1988.
 • ● Wolff, Ch.: Bach, Vyšehrad Praha 2011.
 • ● Keller, H.: Klavírne diela J. S. Bacha, VŠMU Bratislava 2015.
 • ● Bach, C. Ph. E.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002.
 • ● Badura-Skoda, E.und P.: Interpreting Mozart, New York, Routledge 2010.
 • ● Bukofzer, M.: Hudba v období baroka. Opus Bratislava 1986.
 • ● Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny 1985.
 • ● Williams, J.P.: Piano. Slovart s.r.o. 2003.
 • ● Volek, T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha 1982.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0389l