HF0363z Pedagogický seminář 1

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/26/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Martin Fišl (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
prof. MgA. Alena Vlasáková
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 17:30–19:00 ZUSVK
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické ukázky k tématům probíraným v předmětu Metodika klavírní hry. Audiovizuální záznamy výuky vynikajících pedagogů, výkonů žáků na národních a mezinárodních soutěžích a veřejných vystoupení žáků spojené s analýzou a diskusí studentů. Získávání přehledu o interpretaci základního repertoáru žáků ZUŠ a řešení metodických otázek jeho osvojení. Samostatné řešení problematiky výuky klavírní hry studenty při práci s modely, žáky ZUŠ na různých stupních pokročilosti. Kontrolovaná příprava studentů na výuku modelů, vzájemné hodnocení průběhu výuky a klasifikace výkonu žáků. Výběr repertoáru pro konkrétní žáky, sestavení studijního plánu, časové rozvržení látky v průběhu vyučovací lekce, různé typy vyučovacích hodin, vedení písemné dokumentace o studiu žáka. Základní etapy práce se žákem na skladbě. Příprava žáků na soutěže, na koncertní vystoupení nebo k talentové zkoušce na konzervatoř atp. Požadavky k výběrovým řízením na pozici klavírního pedagoga ZUŠ, praktická příprava na výběrová řízení.
Osnova
  • Aktuální učební osnovy či vzdělávací plány pro základní umělecké školy.
  • Aktuální učební osnovy vybraných zahraničních hudebních škol.
  • Učební osnovy hudebních gymnázií.
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavier-literatur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0363z