HF0400l Klavírní dílo L. Janáčka

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
13/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 17:00–18:30 MZM
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzhledem k úzkému sepětí brněnského hudebního života s Janáčkovou tvorbou (včetně historie samotné JAMU, nevyjímaje ani kapitoly z dějin katedry klávesových nástrojů/klavírní interpretace), stejně jako vzhledem k tomu, že Janáčkovo dílo je povinnou součástí repertoáru každého studenta klavírní hry na JAMU, je Janáčkovu klavírnímu dílu věnován samostatný předmět, který o něm poskytuje ucelený přehled. Jednotlivá díla jsou podrobně osvětlena jak z pohledu geneze, inspiračních zdrojů, autorovy tvůrčí filosofie, vzájemných vazeb a souvislostí, tak z pohledu ediční problematiky za autorova života i dnes. Student se seznámí též s podobou dílčích verzí jednotlivých skladeb, získá orientaci v problematice tvorby urtextových a kritických edic (autografy, opisy, první vydání, další vydání, ediční zásahy přiměřené a nepřiměřené). Předmět přispívá k poučené interpretační koncepci klavírních skladeb L. Janáčka v souvislosti s jeho další tvorbou.
Probíraná díla:
Zdenčiny variace
Po zarostlém chodníčku
Z ulice 1.X.1905
V mlhách
Vzpomínka a další drobné skladby
Concertino
Capriccio
případně další komorní skladby s klavírem
Osnova
  • Studijní literatura
  • ● Jiraský, J.: Klavírní dílo Leoše Janáčka. Brno: JAMU, 2005
  • ● Zahrádka, J.: Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Klaviersonate). Urtext. In Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Klaviersonate). Urtext. München: G. Henle Verlag, 2019
  • ● Zahrádka, J.: Notový zápis. Leoš Janáček (1924). In Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha: Labyrint, 2017
  • ● Zahrádka, J.: Leoš Janáček : Im Nebel. Urtext. In Leoš Janáček : Im Nebel. Urtext. München: G. Henle Verlag, 2016.
  • ● Zahrádka, J.: Po zarostlém chodníčku. Ke vzniku díla. In Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku. Kassel: Editio Bärenreiter, 2006
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HF0400l