HF0389z Dějiny a literatura klavíru 1

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
13/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:00–15:00 207
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit s tvorbou pro klávesové nástroje (a později pro klavír) od raného baroka až po klasicismus, objasnit specifika jednotlivých slohových období, vymezit, čím jednotliví skladatelé od F. Couperina až po L. van Beethovena přispěli do vývoje klavírní literatury. Jedním z cílů je významných vybraných skladbách, s notovým textem u klavíru nebo z nahrávky ukázat, jaké byly typické kompoziční znaky a novátorské prvky těchto skladatelů. Součástí výuky je diskuze nad probíranými díly za účelem vytvoření vlastního názoru, stejně jako schopnost vytvořit stručnou písemnou reflexi/zhodnocení vybraného díla.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vymezit specifika jednotlivých slohových období ve vztahu ke klávesovým nástrojům, bude schopen pojmenovat přínos jednotlivých skladatelů do vývoj klavírní literatury. Student bude schopný vysvětlit charakteristické rysy a způsob tvoření tónu u klavichordu, cembala a kladívkového klavíru. Student bude schopný napsat písemnou reflexi nad vybraným dílem za sloučení objektivních skutečností s vlastním pohledem.
Osnova
 • Charakteristika klavichordu, cembala, vznik a vývoj kladívkového klavíru, temperované ladění. Život a tvorba francouzských clavecinistů, Händela, Bacha, Scarlattiho. Bachovi synové a jejich tvorba. Život a tvorba Haydna, Mozarta a Beethovena. Čeští mistři a jejich podíl ve vývoji klasicismu. Jedna přednáška je vyhrazena na seznámení s klavichordem a jeho praktické vyzkoušení.
 • doporučená literatura
 • ● Keller, H.: Domenico Scarlatti – mistr klavíru, Lipsko 1957.
 • ● Holzknecht, V.: Bach a synové, Panton 1968.
 • ● Sýkora, V.J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973.
 • ● Johnson, P.: Mozart, Barrister Principal, Brno 2014
 • ● Lockwood, L.: Hudba a život Beethoven. BB art s.r.o. 2003.
 • ● Wolff, Ch.: Bach, Vyšehrad Praha 2011.
 • ● Keller, H.: Klavírne diela J. S. Bacha, VŠMU Bratislava 2015.
 • ● Bach, C. Ph. E.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002.
 • ● Badura-Skoda, E.und P.: Interpreting Mozart, New York, Routledge 2010.
 • ● Schonberg, H.: Životy velkých skladatelů, BB art, 2006
 • ● Bukofzer, M.: Hudba v období baroka. Opus Bratislava 1986.
 • ● Williams, J.P.: Piano. Slovart s.r.o. 2003.
 • ● Böttger, D.: W. A. Mozart, Fontána 2005.
 • ● Poštolka, M.: Mladý Josef Haydn. Panton, Praha 1988.
Metody hodnocení
zápočet podmíněný úspěšným zvládnutím písemného testu nebo napsáním reflexe zadaného tématu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HF0389z