HF HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe playing
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:B Hra na dechové nástroje

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101HOzHra na nástroj I -kz 0/212 1-
HF:H60149ZzInterpretační seminář I -z 2/01 1P
HF:H60185DzKomorní hra I -z 0/2/03 1P
HF:H60340FAzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 1-
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101HOlHra na nástroj I -kz 0/2/012 2-
HF:H60149ZlInterpretační seminář I -z 2/01 2P
HF:H60153AInterpretace nové hudby I - dechy a bicí J. Šťastnýzk 1/1/01 2P
HF:H60185DlKomorní hra I -kz 0/24 2P
HF:H602431Orchestrální hra I J. Zbavitelz 0/2/22 2-
HF:H60340FAlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 2-
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60104HOzHra na nástroj II -kz 0/213 3-
HF:H60150ZzInterpretační seminář II -z 2/01 3P
HF:H60187DzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H602441zOrchestrální hra II -z 1/0/02 3-
HF:H60246HOzOrchestrální party a sóla I -zk 1/01 3-
HF:H60343FAzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 3-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář -z 0/0/01 4P
HF:H60104HOlHra na nástroj II -kz 0/213 4-
HF:H60150ZlInterpretační seminář II -z 2/01 4P
HF:H60187DlKomorní hra II -kz 0/24 4P
HF:H60228HOMetodika I -z 0/01 4-
HF:H602441lOrchestrální hra II -z 1/0/02 4-
HF:H60246HOlOrchestrální party a sóla I -zk 1/01 4-
HF:H60343FAlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 4-
25 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DzKomorní hra III -z 2/03 5P
HF:H60002zBakalářská práce -z 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář -z 1/0/01 5P
HF:H60109AAzHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 5P
HF:H60109HOzHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/214 5-
HF:H60151ZzInterpretační seminář III -z 2/01 5P
HF:H60231HOzMetodika II -z 0/11 5-
HF:H602451Orchestrální hra III -z 1/0/02 5-
HF:H60247HOzOrchestrální party a sóla II -zk 1/01 5-
HF:H60259zPedagogika -z 1/1/02 5P
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 5P
HF:H60346FAzStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 5-
47 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DlKomorní hra III -kz 2/04 6P
HF:H60002lBakalářská práce -z 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář -z 1/0/01 6P
HF:H60109AAlHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 6P
HF:H60109HOlHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/214 6-
HF:H60151ZlInterpretační seminář III -z 2/01 6P
HF:H60231HOlMetodika II -z 0/11 6-
HF:H60247HOlOrchestrální party a sóla II -z 1/01 6-
HF:H60259lPedagogika -z 1/1/02 6P
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 6P
HF:H60346FAlStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 6-
46 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60084zHra na anglický roh -z 1/0/01 --
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H601201zHra z listu a improvizace II -z 1/11 --
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H60373HzVýroba strojků I - hoboj -z 1/01 --
HF:H60374HzVýroba strojků II - hoboj -z 1/01 --
HF:H60382zZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
13 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60084lHra na anglický roh -z 1/0/01 --
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H601201lHra z listu a improvizace II -z 1/1/01 --
HF:H60373HlVýroba strojků I - hoboj -z 1/01 --
HF:H60374HlVýroba strojků II - hoboj -z 1/01 --
HF:H60382lZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
13 kreditů