H60340FAl Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Drápelová (přednášející)
doc. MgA. Jana Goliášová (přednášející)
Eva Macková (přednášející)
doc. MgA. Radim Pančocha (přednášející)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (přednášející)
Bohumír Stehlík (cvičící)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60340FAz - Studium repertoáru s klavírem I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem, společná stavba frázování a podobně.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro vystoupení na semináři nebo na koncertě.
Osnova
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
 • Nejméně jedno vystoupení na semináři.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957n 1957
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.