HF TRUBKA Hra na trubku
Název anglicky: Trumpet
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082TBzDějiny a literatura nástroje I J. Brodaz 1/0/11 1P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102TBzHra na nástroj I J. Brodakz 0/2/2815 1P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 1Z
HF:H60185NDzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/43 1P
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 1P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 1P
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082TBlDějiny a literatura nástroje I J. Brodazk 1/0/11 2P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102TBlHra na nástroj I J. Brodakz 0/2/2815 2P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 2Z
HF:H60185NDlKomorní hra I V. Spilkakz 0/2/64 2P
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 2P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 2P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 2Z
33 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088TBzDějiny a literatura nástroje II J. Brodaz 1/0/11 3P
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 3P
HF:H60105TBzHra na nástroj II J. Brodaz 0/2/85 3P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 3Z
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
36 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088TBlDějiny a literatura nástroje II J. Brodaz 1/0/11 4P
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 4P
HF:H60105TBlHra na nástroj II J. Brodaz 0/2/85 4P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II R. Novozámskýz 0/2/01 4Z
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 4P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II J. Ryšánkováz 0/2/22 4Z
34 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné