H40088TBl Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jan Broda (přednášející)
MgA. Vojtěch Novotný (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - trubači v Brně a zemští stavovští trubači
  - přelom 19. a 20. století v opusech světových a českých autorů
  - trubka v klasicismu 1750 - 1815
  - světoví skladatelé 20. století narozeni po r. 1880
  - epocha trubky od r. 1815 do současnosti
  - skladatelé čeští a slovenští narozeni po r. 1880
  LS
  - technické možnosti a způsoby hry na trubku
  - pedagogická literatura trubky
  - výrobci žesťových nástrojů
  - světová nakladatelství vydávající literaturu pro trubku
Literatura
 • Tarr, E. : Die Trompete. Bern - Stuttgart 1977. info
 • Hutter, J. : Hudební nástroje. Praha 1945. info
 • Pohanka, J. : Dějiny české hudby v příkladech. Praha 1958. info
 • Rychlík, J. : Žesťové nástroje. Praha 1960. info
 • Jermář, M. : Trubka. Brno 1984. info
 • Bush, I.R. : Technika a studium hry na trubku. USA, nedat. info
 • Ušák, J. : Podstata tónů retních nástrojů. Praha 1936. info
 • Štědroň, B. : Přehled dějin hudby. Brno. info
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H40088TBl