H60068l Estetika I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miloš Schnierer (přednášející)
Garance
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 9:20–10:55 205
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do estetiky, její systematiky a stručné defilé estetických směrů

Osnova
 • estetika a její systematika, hlavní směry obecné a hudební estetiky

  Umění, estetický jev x estetika a obecná teorie umění.
  Estetické, mimoestetické - umělecké, mimoumělecké.
  Estetický soud - normativnost estetiky.
  Estetická funkce, hodnota, norma jako sociální fakt.
  Struktura a systém - syntagma a paradigma; semantická analýza jako možný výklad díla.
  Estetika jako součást filozofie, uměnověd a věd humanitních.
  Estetika skladatelská (event. Interpretační).
  Zrod hudební estetiky; kompedia, návody, nauky, kánony.
  Skladatel jako tvůrce estetických norem hudebního umění a tvorby : reflexe literární, teoretické.
  Disputace o hodnotách hudebního uměleckého díla vedou hudební kritikové 19. století : (Hanslick, Shaw, Hostinský). Quido Adler, Zdeněk Nejedlý, (Leoš Janáček), Otakar Zich, Vladimír Helfert (Pražský lingvistický kroužek), Český (hudební) strukturalismus.
  Socialistický realismus : marxistická hudební estetika.
  Navázání na hudební estetiku mezi dvěma válkami : Jaroslav Zich, Jaroslav Volek, Ant. Sychra - podíl psychologie, sociologie na české hudební estetice.
  Sémantika hudebního díla jako jedno z řešení hudební estetiky.
  Filosofické, etnologické a etologické reflexe významu hudebního díla a jeho podíl na vývoji evropského myšlení v dílech významných osobností 20. století (Th.W. Adorno, A. Einstein, Karl Popper, Konrad Lorenz, Cl. Levy-Strauss, Hermann Hesse atd.).
Literatura
 • SOURIEAU, E. Encyklopedie estetiky. Praha: 1994. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha :1965. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • JUZL, Miloš - S?NDELÁŘ, Dušan. Úvod do estetiky. Praha : 1983. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologické disciplíny. Brno : 1998. info
 • SCHNIERER, Miloš. Přehled dějin estetiky. České Budějovice - Brno : Jihočeská univerzita, 1997. info
Výukové metody
přednáška, případně diskuse, referáty
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H60068l