HF HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Music Production
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hpro:N Hudební produkce

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60206Kulturní management I: základy kulturní ekonomie -kz 2/0/010 1Z
HF:H61545zPublic relations -z 0/2/02 1-
HF:H70052zÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/0/02 1-
HF:H75017zMarketingová komunikace v hudebním umění -kz 1/1/02 1-
HF:H75019zPracovní stáž L. Pešl Šilerováz 0/0/0 Dle dohody se cvičícím, obvykle zpracování předepsaných aktivit projektu.2 1P
HF:H80011zSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 1P
HF:H82050zOnline marketing L. Pešl Šilerováz 2/0/02 1-
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML411Seminář práva I H. Průchovákz 0/2/22 2-
HF:H51130Manažerská psychologie -zk 1/1/02 2-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H61545lPublic relations -zk 0/2/02 2-
HF:H61547Kulturní management II: hudba: průmysl, média, společnost -kz 0/0/010 2Z
HF:H70052lÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/02 2-
HF:H75017lMarketingová komunikace v hudebním umění -kz 1/1/02 2-
HF:H75019lPracovní stáž L. Pešl Šilerováz 0/0/2 Dle dohody se cvičícím, obvykle zpracování předepsaných aktivit projektu.2 2P
HF:H80011lSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 2P
HF:H82050lOnline marketing L. Pešl Šilerováz 2/0/02 2-
HF:H85033AFormulace odborného textu: specializace na hudební produkci -z 0/0/01 2Z
HF:H85034Jevištní technologie pro hudební produkce L. Pešl Šilerováz 0/0/0 dvě vyučovací hodiny 1/14 dní.2 2P
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 2P
32 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ511Seminář práva II H. Průchovákz 0/2/22 3P
HF:H51513Kulturní management III: klasická hudba: průmysl, média, společnost -zk 2/0/010 3Z
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 3Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce -z 0/1/010 3Z
HF:H80011zSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 3P
HF:H85033Formulace odborného textu: specializace na hudební produkci -z 0/0/01 3Z
HF:H85035Organizace provozu vícesouborového divadla L. Pešl Šilerováz 0/0/02 3P
HF:H85036zAbsolventský projekt I -z 0/0/01 3Z
HF:HF0185zAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/200 celkem 200 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.8 3P
HF:HF0186zProjektové řízení pro hudební produkci -zk 2/0/22 3-
39 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 4Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce -z 0/0/010 4Z
HF:H61548Kulturní management IV: diplomová práce -kz 0/0/010 4Z
HF:H80011lSeminar hudebniho manazerstvi a produkce -z 0/2/01 4P
HF:H85036lAbsolventský projekt II -z 0/0/01 4Z
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 4P
HF:HF0185lAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/200 celkem 200 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.8 4P
34 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

PV předměty

Definovat podminky

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60371zVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 --
HF:H70055AZáklady digitálního videa -z 1/12 --
HF:H70057zFotografie I -z 1/2/01 --
HF:H73023Základy rétoriky a hlasové výchovy L. Pešl Šilerováz 2/0/01 --
HF:H75021zSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/03 --
HF:H75022zVědecko-výzkumný výstup -z 1/03 --
HF:H85020Účast na konferenci či odborném setkání -z 0/0/02 --
HF:HF0182zVideo a poslechový seminář pro hudební produkci -z 2/0/01 --
14 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60371lVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 --
HF:H70055BObrazová postprodukce -z 0/02 --
HF:H70057lFotografie I -z 0/3/01 --
HF:H75021lSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/03 --
HF:H75022lVědecko-výzkumný výstup -z 1/0/03 --
HF:HF0184lExkurze - koncertní a operní provoz -z 0/0/251 --
11 kreditů

Volitelné