HF HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Music Production
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hpro:N Hudební produkce

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60206Kulturní management I základy kulturní ekonomie L. Pešl Šilerovákz 2/0/85 1Z
HF:H61545zPublic relations -zk 2/0/22 1-
HF:H70052zÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/02 1-
HF:H75017zMarketingová komunikace v hudebním umění -zk 1/1/01 1-
HF:H75019zPracovní stáž L. Pešl Šilerováz 0/0/0 max. 120 hodin / semestr.4 1P
HF:H80011zSeminář hudební produkce L. Pešl Šilerováz 2/0/01 1P
HF:H82050zOnline marketing L. Pešl Šilerovázk 2/0/22 1-
19 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML411Seminář práva I H. Průchovákz 0/2/22 2-
HF:H51130Manažerská psychologie A. Mikotovázk 1/1/22 2-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H61545lPublic relations -zk 2/0/22 2-
HF:H61547Kulturní management II hudba: průmysl, média, společnost L. Pešl Šilerovákz 2/0/85 2Z
HF:H70052lÚvod do studia interaktivních médií -zk 2/0/02 2-
HF:H75017lMarketingová komunikace v hudebním umění -zk 1/1/01 2-
HF:H75019lPracovní stáž L. Pešl Šilerováz 0/0/0 max. 120 hodin / semestr.4 2P
HF:H80011lSeminář hudební produkce L. Pešl Šilerováz 2/0/01 2P
HF:H82050lOnline marketing L. Pešl Šilerovázk 2/0/22 2-
HF:H85033AMagisterský diplomní seminář pro hudební produkci I P. Lykoz 1/0/42 2Z
HF:H85034Jevištní technologie pro hudební produkce Z. Vlachovskáz 1/0/2 dvě vyučovací hodiny 1/14 dní.2 2P
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 2P
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ511Seminář práva II H. Průchovákz 0/2/22 3P
HF:H51513Kulturní management III klasická hudba: průmysl, média, společnost L. Pešl Šilerovákz 2/0/85 3Z
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H80011zSeminář hudební produkce L. Pešl Šilerováz 2/0/01 3P
HF:H85033Magisterský diplomní seminář pro hudební produkci I P. Lykoz 1/0/42 3Z
HF:H85035Organizace provozu vícesouborového divadla J. Petrz 1/0/22 3P
HF:H85036zDokumentace absolventského projektu L. Pešl Šilerováz 0/2/43 3Z
HF:HF0185zAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/200 celkem 200 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.8 3P
HF:HF0186zProjektové řízení pro hudební produkci -zk 2/0/22 3-
37 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H61548Kulturní management IV L. Pešl Šilerovákz 2/0/85 4Z
HF:H80011lSeminář hudební produkce L. Pešl Šilerováz 2/0/01 4P
HF:H85036lDokumentace absolventského projektu L. Pešl Šilerováz 0/2/43 4Z
HF:HF0180lSymposium umění, hudba, management L. Pešl Šilerováz 25/0/01 4P
HF:HF0185lAbsolventský projekt L. Pešl Šilerováz 0/0/200 celkem 200 hodin přípravy, realizace a likvidace projektu + konzultací.8 4P
30 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci jsou definovány 2 skupiny povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

PV předměty

Definovat podminky

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60371zVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 --
HF:H70055AZáklady digitálního videa F. Cenekz 1/1/02 --
HF:H70057zFotografie I R. Moralesz 1/2/01 --
HF:H73023Základy rétoriky a hlasové výchovy L. Pešl Šilerováz 2/0/01 --
HF:H75021zSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/03 --
HF:H75022zVědecko-výzkumný výstup -z 1/0/03 --
HF:H85020Účast na konferenci či odborném setkání -z 0/0/252 --
HF:HF0182zVideo a poslechový seminář pro hudební produkci -z 2/0/01 --
14 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60371lVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 --
HF:H70055BObrazová postprodukce F. Cenekz 0/2/02 --
HF:H70057lFotografie I R. Moralesz 0/3/01 --
HF:H75021lSamostatná produkce L. Pešl Šilerováz 1/0/03 --
HF:H75022lVědecko-výzkumný výstup -z 1/0/03 --
HF:HF0184lExkurze - koncertní a operní provoz -z 0/0/251 --
11 kreditů

Volitelné