H85036z Absolventský projekt I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:10–10:55 006
Předpoklady
Absolvování předmětů Projektový management, Projektový management v kultuře a Absolventský projekt v bakalářském stupni studia, příp. předměty s obdobným zaměřením na jiné VŠ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kontrola postupu práce studenta na zpracování absolventského projektu, dokumentujícího jeho praktický magisterský absolventský výkon. Diskuse nad obsahovým a formálním uchopením dokumentace.

DESKRIPTORY:
Student samostatně pracuje na dokumentaci absolventského výkonu vykazujícího atributy producentských kompetencí.
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR:
  - vypracování dílčí části projektové dokumentace absolventského výkonu,
  - projednání úrovně práce na absolventském výkonu.

  LETNÍ SEMESTR:
  - vypracování finální projektové dokumentace absolventského výkonu,
  - projednání úrovně dokumentace absolventského výkonu.
Výukové metody
Výukové metody
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
ZIMNÍ SEMESTR
Zápočet na základě odezdané dílčí části dokumentace absolventského výkonu v odpovídající kvalitě.

LETNÍ SEMESTR
Zápočet na základě odezdané finální dokumentace absolventského výkonu v odpovídající kvalitě.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H85036z