HF TEORKOM Kompozice a teorie kompozice
Název anglicky: Composition and Theory of Composition
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF TEORKOM Kompozice a teorie kompozice

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030zTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 1Z
HF:HPH031zHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 1Z
HF:HPH032zLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 1Z
HF:HPH033zDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 1Z
HF:HPH035zDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 1Z
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030lTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 2Z
HF:HPH031lHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 2Z
HF:HPH032lLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 2Z
HF:HPH033lDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 2Z
HF:HPH035lDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 2Z
HF:HPH039lDisertační práce D. Dlouhýz 0/0/120 Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů.60 2Z
78 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030zTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 3Z
HF:HPH031zHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 3Z
HF:HPH032zLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 3Z
HF:HPH033zDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 3Z
HF:HPH035zDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 3Z
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030lTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 4Z
HF:HPH031lHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 4Z
HF:HPH032lLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 4Z
HF:HPH033lDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 4Z
HF:HPH035lDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 4Z
HF:HPH039lDisertační práce D. Dlouhýz 0/0/120 Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů.60 4Z
78 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030zTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 5Z
HF:HPH031zHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 5Z
HF:HPH032zLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 5Z
HF:HPH033zDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 5Z
HF:HPH035zDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 5Z
18 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH030lTeorie kompozice D. Dlouhýk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 6Z
HF:HPH031lHudební sémiotika D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 6Z
HF:HPH032lLiterární formy a žánry D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 6Z
HF:HPH033lDějiny výtvarného umění 20. století D. Dlouhýzk 0/24/72 bloková výuka, 4 týdenní bloky á 6 hodin kontaktní výuky + domácí příprava ve výši 72 hodin/semestr.4 6Z
HF:HPH035lDoktorandský seminář J. Bártovák 0/2/2 pravidelná výuka 2 kredity/semestr.2 6Z
HF:HPH039lDisertační práce D. Dlouhýz 0/0/120 Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů.60 6Z
78 kreditů

4 ročník

Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH039lDisertační práce D. Dlouhýz 0/0/120 Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů.60 8Z
60 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definováno 7 skupin povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk A a jeden cizí jazyk B v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit dva předměty za každý semestr

Cílem je maximalizovat schopnost absolventů fakulty využít jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Při studiu cizích jazyků je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na nácvik komunikačních dovedností, znalosti manažerské a hudební terminologie.
Zároveň je cíleně rozvíjena schopnost tvorby odborných textů a jejich porozumění. K dosažení tohoto cíle lze využít nekontaktní výuku – doktorandi mají možnost studia pomocí fakultní elektronické cvičebnice gramatiky vytvořené na bázi potřebné terminologie

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1AzAngličtina A pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHAB1AzAngličtina B pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHFA1AzFrancouzština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHFB1AzFrancouzština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIA1AzItalština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIB1AzItalština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHNA1AzNěmčina A pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
HF:HPHNB1AzNěmčina B pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1BlAngličtina A pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHAB1BlAngličtina B pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHFA1BlFrancouzština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHFB1BlFrancouzština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIA1BlItalština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIB1BlItalština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHNA1BlNěmčina A pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
HF:HPHNB1BlNěmčina B pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
24 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1CzAngličtina A pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHAB1CzAngličtina B pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHFA1CzFrancouzština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHFB1CzFrancouzština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIA1CzItalština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIB1CzItalština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHNA1CzNěmčina A pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
HF:HPHNB1CzNěmčina B pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1DlAngličtina A pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHAB1DlAngličtina B pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFA1DlFrancouzština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFB1DlFrancouzština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIA1DlItalština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIB1DlItalština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNA1DlNěmčina A pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNB1DlNěmčina B pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
24 kreditů

Základy vědecké a pedagogické práce

Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. V rámci výuky v jednotlivých semestrech se student seznámí se základními teoriemi a metodami, které potřebuje k zajištění standardů na úrovni vědecké a pedagogické práce. Výuka je koncipována jako bloková – posluchač studuje v každém ročníku u jiného pedagoga – většinou v celkovém rozsahu 52 vyučovacích hodin za rok.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH034zZáklady vědecké a pedagogické práce J. Bártovák 0/26/48 bloková výuka + domácí příprava, celkem 72 hodin/semestr.3 -Z
3 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH034lZáklady vědecké a pedagogické práce J. Bártovák 0/26/48 bloková výuka + domácí příprava, celkem 72 hodin/semestr.3 -Z
3 kredity

Studium odborných textů

Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH036zStudium odborných textů D. Dlouhýk 0/26/70 26 hodin kontaktní výuky, 70 hodin domácí příprava/semestr.4 -Z
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH036lStudium odborných textů D. Dlouhýk 0/26/70 26 hodin kontaktní výuky, 70 hodin domácí příprava/semestr.4 -Z
4 kredity

Umělecký výkon

Posluchač připravuje a odborně zpracovává a posléze realizuje během svého studia komplexní umělecké projekty v podobě skladeb nebo multimediálních projektů. Realizované výstupy doplňuje projektová dokumentace a záznam realizované produkce. Školenec konzultuje aspekty přípravy a realizace projektu se školitelem, případně vybraným konzultantem, a předkládá jeho dosažené výsledky oborové radě.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH037zUmělecký výkon D. Dlouhýz 0/0/48010 -P
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH037lUmělecký výkon D. Dlouhýz 0/0/48010 -P
10 kreditů

Účast na konferenci

Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH038zÚčast na konferenci D. Dlouhýz 0/0/144 maximálně 6 kreditů, Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.6 -P
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH038lÚčast na konferenci D. Dlouhýz 0/0/144 maximálně 6 kreditů, Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.6 -P
6 kreditů

Pedagogická praxe

Na základě doporučení a hodnocení vedoucího katedry přiděluje oborová rada příslušný počet kreditů.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH040zPedagogická praxe D. Dlouhýz 0/5/0 1-5 kreditů podle počtu odučených kurzů a aktivity posluchače.5 -P
5 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH040lPedagogická praxe D. Dlouhýz 0/5/0 1-5 kreditů podle počtu odučených kurzů a aktivity posluchače.5 -P
5 kreditů

Zahraniční stáž / zahraniční výzkumný project

Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu delší studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě (tzn. delší než několik dní – v ideálním případě měsíc, semestr nebo celý rok). Délka není přesně stanovena z důvodů odlišných témat, na které se lze v zahraniční instituci zaměřit, i jejich nestejné náročnosti. Stáž je tedy možné zaměřit také na výzkumný projekt, kdy se školenec podílí na společném výzkumném projektu partnerských pracovišť.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH041zZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt D. Dlouhýz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci. 6 kr. 1 týden kalendářní týden stáže 1 kredit.6 -P
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH041lZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt D. Dlouhýz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci. 6 kr. 1 týden kalendářní týden stáže 1 kredit.6 --
6 kreditů

Publikační aktivita

Posluchač je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v odborném žurnálu se standardním recenzním řízením). Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH042zPublikační aktivita D. Dlouhýz 0/0/144 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium). 9 kr. Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.9 -P
9 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH042lPublikační aktivita D. Dlouhýz 0/0/144 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium). 9 kr. Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.9 -P
9 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace P. Pařízekz 1/1/01 --
HF:HF0003zAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýz 1/1/22 --
HF:HF0010zField recording J. Suchánekz 0/2/22 --
HF:HF0020zPokročilá aplikace technologií filmové hudby II J. Kavanz 1/1/22 --
HF:HF0023zModulární syntetizéry J. Suchánekz 0/2/22 --
HF:HF0024zZnějící objekty a instalace D. Dlouhýz 1/1/22 --
HF:HPH077zPsychologické aspekty umělecké tvorby R. Fajnork 0/0/241 --
12 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace P. Pařízekzk 1/1/01 --
HF:HF0003lAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýzk 1/1/2.52 --
HF:HF0010lField recording J. Suchánekzk 0/2/2.52 --
HF:HF0020lPokročilá aplikace technologií filmové hudby II J. Kavanzk 1/1/2.52 --
HF:HF0023lModulární syntetizéry J. Suchánekzk 0/2/22 --
HF:HF0024lZnějící objekty a instalace D. Dlouhýzk 1/1/22 --
HF:HPH077lPsychologické aspekty umělecké tvorby R. Fajnork 0/0/241 --
12 kreditů