HPHAA1Dl Angličtina A pro odbornou praxi IV

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Jarešová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Jarešová
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
HPHAA1Dl - Angličtina A pro odbornou praxi IV Angličtina A pro odbornou praxi – doktorské studium Hudební produkce: Znalost jazyka na úrovni C1 + SERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je dále rozvíjet schopnost absolventů využívat jazykové znalosti v praxi. Při studiu je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na znalosti manažerské a hudební terminologie, na tvorbu propagačních a odborných textů. Znalost hudební a manažerské terminologie, stejně tak i gramatických náročnějších jevů. Komunikační schopnost v angličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Výstupy z učení
Výstupem absolventa zkoušky by měly být následující dovednosti: výborná komunikační schopnost v angličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Osnova
  • K rozšiřování dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) -Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Literatura
  • Jarešová, Ivana: English Texts for students of the Music Faculty. ISBN Brno 2004/2006/2009 Jarešová, Ivana: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU. ISBN. Brno 2009 Hajn, Tomáš: An English-Czech Reader for Students
Výukové metody
Konzultace+ samostatný výstup ve formě zpracované eseje na zadané téma + samostatné studium dodaných materiálů s manažerskou tématikou+ v rámci samostatného projektu vytvoření propagačního materiálu ve větším rozsahu.
Metody hodnocení
Zkouška na úrovni C1 + SERR Požadavky: domácí příprava: pročíst 50 stran odborného textu: může vycházet z tématu disertační práce nebo z jiného uceleného materiálu, např. z odborné publikace apod. dodání eseje na zadané téma vytvoření a dodání propagačního materiálu (volba tématu po domluvě) Náplň zkoušky: rozprava na základě zvoleného textu a jeho obsažených témat překlad a rozbor vybraného úryvku z textu práce s dodanými texty (poskytnutými zkoušejícím) s manažerskými tématy popis zvoleného projektu uskutečněného posluchačem
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HPHAA1Dl