HPHAB1Cz Angličtina B pro odbornou praxi III

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Jarešová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Jarešová
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
HPHAB1Cz - Angličtina B pro odbornou praxi III Angličtina B pro odbornou praxi – doktorské studium Hudební produkce (3. semestr) Znalost jazyka na úrovni: není určeno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je dále rozvíjet schopnost absolventů využívat jazykové znalosti v praxi. Při studiu je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na znalosti manažerské a hudební terminologie, na tvorbu propagačních a odborných textů. K rozšiřování zmíněných dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) -Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Výstupy z učení
Výstupem absolventa zkoušky by měly být následující dovednosti: výborná komunikační schopnost v angličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Osnova
  • K rozšiřování zmíněných dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) -Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Literatura
  • Jarešová, Ivana: English Texts for students of the Music Faculty. ISBN Brno 2004/2006/2009 Jarešová, Ivana: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU. ISBN. Brno 2009 Hajn, Tomáš: An English-Czech Reader for Students
Výukové metody
Konzultace + samostatný výstup ve formě zpracované kratší písemné práce na zvolené téma + studium dodaných materiálů s manažerskou tématikou+ V rámci samostatného projektu vytvoření propagačního materiálu.
Metody hodnocení
Zkouška na úrovni A2 + SERR(PO 4. SEMESTRU).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HPHAB1Cz