HPH077l Psychologické aspekty umělecké tvorby

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/24. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Richard Fajnor
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá komplexní znalosti a porozumění v rámci procesu tvorby a procesu recepce uměleckého díla. Rozvíjí schopnosti a využití osobnostních potenciálů pro vlastní výzkumnou/uměleckou činnost včetně sebereflexe. Uvědomuje si etický rozměr zkoumání uměleckého poznávání světa. Osvojuje si dovednosti erudovaně interpretovat a popularizovat nejnovější poznatky svého oboru a přesvědčivě je sdělovat členům odborné komunity a tím inovativním způsobem přispívat k rozvoji oboru, pokud je to možné na mezinárodní úrovni.
Literatura
    doporučená literatura
  • MLEJNEK, Roman. Hudba a emoce: psychologické aspekty ve vztahu k původu a vývoji hudby. 2016. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologické aspekty duchovní hudby. Studia theologica, III.
  • RANDÁKOVÁ, Eliška. Psychologické aspekty zpívání v pěveckém sboru. 2019.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HPH077l