HF0024l Znějící objekty a instalace

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Jiří Suchánek (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností, získaných v předmětu HF0024z Znějící objekty a instalace. Výstupem z předmětu je vytvoření propracovaného znějícího objektu nebo zvukové instalace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• detailně popsat objektovou a instalační tvorbu 20. století,
• navrhnout komplexnější znějící objekt nebo instalaci s ohledem na větší počet oscilátorů různého druhu, jejich tónových rozsahů, barvu zvuku, prostorové uspořádání částí a způsobů ovládání včetně složitějších druhů interakce,
• navrhnout propracovanou vizuální podobu objektu nebo instalace,
• realizovat návrh v podobě funkčního prototypu a řešit případné technické problémy.
Osnova
  • Podrobnější historie a druhy zvukových instalací a experimentálních hudebních nástrojů (akustických, elektroakustických, softwarových, z oblasti počítačem podporované algoritmické kompozice, virtuálních apod.).
  • Návrh rozsáhlejších hudebních možností znějícího objektu nebo instalace (s přihlédnutím k možné mimohudební tematice):
  • • volba druhu oscilátoru (strunný, bicí, dechový, kombinace) a jejich počtu,
  • • tónové nebo nontónové systémy, tónový nebo zvukový rozsah,
  • • barva zvuku (tradiční a rozšířené techniky rozeznívání, snímání a elektroakustická úprava zvuku, spouštění zvukových vzorků)
  • • prostorové uspořádání zvuku a jeho složek,
  • • míra interaktivity, způsoby ovládání zvukové a vizuální roviny.
  • Návrh vizuální podoby (tvaru, barvy, počtu segmentů, využití projekce a dalších podobných prvků).
  • Návrh technického řešení.
  • Realizace nástroje a řešení případných technických problémů.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Praktické úkoly, ověření dovedností v praxi.
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.