Hudební produkce

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou hudební produkce. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent má hluboké znalosti strategického řízení, řízení lidských zdrojů, PR, marketingu a ekonomie

- má široké legislativní znalosti autorského práva, znalosti v oblasti kulturní ekonomie, manažerské psychologie a masmédií

- analyzuje provoz hudebních

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • absolvent je připraven na řízení hudebních institucí, řízení a organizování hudebních akcí většího rozsahu
  • edoucí pozice v subjektech kreativního průmyslu, projektový manažer, vedoucí manažer projektové kanceláře, manažer festivalu, orchestru či divadla
  • umělecký manažer, umělecký agent, manažer neziskové organizace, producent, pracovník v oblasti kultury, dramaturg a vedoucí pracovník ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií
(?)

absolvent je připraven na řízení hudebních institucí, řízení a organizování hudebních akcí většího rozsahu, vedoucí pozice v subjektech kreativního průmyslu, projektový manažer, vedoucí manažer projektové kanceláře, manažer festivalu, orchestru či divadla, umělecký manažer, umělecký agent, manažer neziskové organizace, producent, pracovník v oblasti kultury, dramaturg a vedoucí pracovník ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Kulturní management

(?)
0
Aktivní studenti
100

Specifikace oboru

Obor: Hudební produkce
Zkratka: HUDMAN
Kód: 8201T037
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8201 N-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Jindřiška Bártová