HF BICINAS Hra na bicí nástroje
Název anglicky: Percussion Instruments
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50507zHra na nástroj I M. Opršálkz 3/0/09 1-
HF:H601652zInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 1P
HF:H601852zAnsámblová hra I M. Opršálz 0/25 1P
HF:H60337zStudium repertoáru s klavírem I M. Opršálz 1/0/01 1-
HF:H75015zInterpretace jazzové hudby I M. Kleiblz 1/01 1-
17 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50507lHra na nástroj I M. Opršálkz 3/0/09 2-
HF:H60153AInterpretace nové hudby I - dechy a bicí J. Šťastnýzk 1/1/01 2-
HF:H601652lInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 2P
HF:H601852lAnsámblová hra I M. Opršálkz 0/25 2P
HF:H602431Orchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 2-
HF:H60337lStudium repertoáru s klavírem I M. Opršálz 1/01 2-
HF:H75015lInterpretace jazzové hudby I M. Kleiblzk 1/01 2-
21 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50514zHra na nástroj II M. Opršálkz 2/08 3-
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 3-
HF:H601682zInterpretační seminář II V. Spílkaz 2/01 3P
HF:H601872zAnsámblová hra II M. Opršálz 0/2/05 3P
HF:H602441zOrchestrální hra II J. Zbavitelz 0/2/23 3-
HF:H60248zOrchestrální party a sóla I R. Tomášekzk 1/0/02 3-
HF:H60341zStudium repertoáru s klavírem II M. Opršálz 1/0/01 3-
HF:H75016zInterpretace jazzové hudby II M. Kleiblz 1/01 3-
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář M. Holáz 2/0/01 4P
HF:H50514lHra na nástroj II M. Opršálkz 2/08 4-
HF:H60154AInterpretace nové hudby II D. Dlouhýz 1/11 4-
HF:H601682lInterpretační seminář II V. Spílkaz 2/01 4P
HF:H601872lAnsámblová hra II M. Opršálkz 0/2/05 4P
HF:H602281Metodika I D. Dlouhýz 0/0/01 4-
HF:H602441lOrchestrální hra II J. Zbavitelz 0/2/22 4-
HF:H60248lOrchestrální party a sóla I R. Tomášekzk 1/0/02 4-
HF:H60341lStudium repertoáru s klavírem II M. Opršálz 1/0/01 4-
HF:H75016lInterpretace jazzové hudby II M. Kleiblzk 1/01 4-
23 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50924zOrchestrální party a sóla II R. Tomášekzk 1/0/02 5-
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář P. Lykoz 2/0/01 5P
HF:H60109AzAbsolventský projekt M. Opršálz 2/013 5P
HF:H60109zHra na nástroj III M. Opršálz 2/04 5-
HF:H60156AzInterpretace nové hudby III D. Dlouhýz 0/11 5-
HF:H60170zInterpretační seminář III V. Spílkaz 1/01 5P
HF:H60193zAnsámblová hra III M. Opršálz 0/2/05 5P
HF:H60231zMetodika II D. Dlouhýz 1/0/01 5-
HF:H602451Orchestrální hra III J. Zbavitelz 0/2/23 5-
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5P
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 5P
HF:H60344zStudium repertoáru s klavírem III M. Opršálz 1/0/01 5-
41 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50924lOrchestrální party a sóla II R. Tomášekz 1/0/02 6-
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář M. Holáz 2/0/01 6P
HF:H60109AlAbsolventský projekt M. Opršálz 2/0/013 6P
HF:H60109lHra na nástroj III - abs. projekt -z 2/014 6-
HF:H60156AlInterpretace nové hudby III D. Dlouhýz 0/11 6-
HF:H60170lInterpretační seminář III V. Spílkaz 1/01 6P
HF:H60193lAnsámblová hra III M. Opršálkz 0/2/05 6P
HF:H60231lMetodika II D. Dlouhýz 1/0/01 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6P
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 6P
HF:H60344lStudium repertoáru s klavírem III M. Opršálz 1/0/01 6-
48 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H60364zÚdržba nástroje a výroba paliček I -z 1/01 --
HF:H60365zÚdržba nástroje a výroba paliček II -z 1/01 --
HF:H60366zÚdržba nástroje a výroba paliček III -z 1/01 5-
HF:H60382zZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H80012zÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
11 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H60364lÚdržba nástroje a výroba paliček I -z 1/01 --
HF:H60365lÚdržba nástroje a výroba paliček II -z 1/01 --
HF:H60366lÚdržba nástroje a výroba paliček III -z 1/01 6-
HF:H60382lZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H80012lÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
11 kreditů