HF KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hstru:B Hra na strunné nástroje

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601014zHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2212 1-
HF:H60119zHra z listu a improvizace I V. Bláhaz 0/1/32 1-
HF:H601654zInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H60186zKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/85 1Z
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601014lHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2212 2-
HF:H60119lHra z listu a improvizace I V. Bláhazk 0/1/53 2-
HF:H60152AInterpretace nové hudby I - smyčcové nástroje M. Smolkazk 1/1/01 2Z
HF:H601654lInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H60186lKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/85 2Z
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601046zHra na nástroj II -kz 0/2/013 3-
HF:H601684zInterpretační seminář II -z 2/0/01 3Z
HF:H60188zKomorní hra II -z 0/13 3Z
HF:H60412zZáklady jazzové improvizace I -z 0/12 3-
19 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář -z 0/0/01 4Z
HF:H601046lHra na nástroj II -kz 0/2/013 4-
HF:H601684lInterpretační seminář II -z 2/01 4Z
HF:H60188lKomorní hra II -kz 0/14 4Z
HF:H60229Metodika I -z 0/01 4-
HF:H60412lZáklady jazzové improvizace I -zk 0/13 4-
23 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002zPříprava bakalářské práce -z 0/0/05 5Z
HF:H60053Bakalářský seminář -z 1/0/01 5Z
HF:H601095AzHra na nástroj III - abs. projekt F. Novotnýz 0/2/2614 5Z
HF:H601095zHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/2/014 5-
HF:H601933zKomorní hra III -z 0/23 5Z
HF:H60232zMetodika II -z 0/21 5-
HF:H60259zPedagogika -z 1/1/02 5Z
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 5Z
41 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002lPříprava bakalářské práce -z 0/0/05 6Z
HF:H60053ABakalářský seminář -z 1/0/01 6Z
HF:H601095AlHra na nástroj III - abs. projekt F. Novotnýz 0/2/2614 6Z
HF:H601095lHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/2/014 6-
HF:H601933lKomorní hra III -kz 0/24 6Z
HF:H60232lMetodika II -z 0/21 6-
HF:H60259lPedagogika -z 1/1/02 6Z
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 6Z
42 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745zInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H601201zHra z listu a improvizace II -z 1/11 --
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H603362zStudium repertoáru s klavírem -z 2/0/01 --
HF:H60413zZáklady jazzové improvizace II -z 0/12 --
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
16 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745lInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H601201lHra z listu a improvizace II -z 1/1/01 --
HF:H603362lStudium repertoáru s klavírem -z 2/0/01 --
HF:H60413lZáklady jazzové improvizace II -z 0/12 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
14 kreditů